21.04.2021

Granty i fundusze dla organizacji – zestawienie 2021

Skąd czerpać wiedzę o funduszach?

Jakie granty i fundusze są dostępne dla instytucji przyznających stypendia?

Po pierwsze, zapraszamy Was do śledzenie zakładki Artykuły dla instytucji na portalu Moje Stypendium. To właśnie tam cyklicznie, kilka razy do roku, przedstawiamy aktualne fundusze i granty.

Po drugie, zachęcamy do obserwowania portalu NGO.pl, gdzie na bieżąco gromadzone są informacje o konkursach grantowych: lokalnych, krajowych i międzynarodowych.

A po trzecie, polecamy prężnie działający fanpage na Facebooku pn. Konkursy dla NGO.

Pamiętajcie także, że według Karty Zasad Dobrego Programu Stypendialnego Wasze programy stypendialne powinny być stabilne finansowo i budowane wspólnie – wówczas mają szansę na spełnienie celów, które sobie stawiacie.

Tymczasem zaś sprawdźcie, jakie granty i fundusze dla organizacji stypendialnych przygotowaliśmy w poniższym zestawieniu!

Granty i fundusze dla organizacji stypendialnych

Poniżej przedstawiamy zatem kilka ciekawych, bieżących źródeł finansowania dla organizacji realizujących działania edukacyjne i wspierające dla młodzieży i dorosłych. Zapraszamy!

Konkursy krajowe

Dyplom z Marzeń – konkurs dla lokalnych NGO

Jeśli chcecie wspierać zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości oraz zostać Partnerem w Programie Stypendiów Pomostowych – niniejszy konkurs jest dla Was!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zaprasza do współpracy lokalne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Jak czytamy na stronie Programu:

Gromadząc 25% kosztu stypendium (w przypadku organizacji zlokalizowanych na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, tylko 9%), organizacja może stworzyć swoim kandydatom niepowtarzalną szansę udziału w rozbudowanym programie stypendialnym, w ramach którego młodzi ludzie mogą otrzymać stypendium na I rok studiów w wysokości 7000 zł (wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego), a także wsparcie finansowe podczas dalszej edukacji akademickiej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa już 23 kwietnia 2021!

Formularz zgłoszenia do konkursu i pełne informacje

Równać Szanse – Małe Granty

Fundacja Civis Polonus ogłosiła zaś nabór wniosków w konkursie Równać Szanse – Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów (do 8 500 zł), które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.

Termin nadsyłania wniosków upływa 1 czerwca 2021.

W konkursie granty przyznawane są podmiotom ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców, w tym:

 • organizacjom pozarządowym,
 • domom kultury,
 • bibliotekom publicznym,
 • Kołom Gospodyń Wiejskich.

Więcej informacji na temat konkursu

Program mPotęga

Fundacja mBanku zaprasza do uczestnictwa w ósmej edycji konkursu grantowego mPotęga. Ma on wspierać nowoczesną, nieszablonową edukację matematyczną, pomóc uczniom i nauczycielom oswajać matematykę w przyjazny sposób.

Co istotne, wnioski można składać całkowicie online, a dofinansowanie mogą uzyskać także pomysły uwzględniające nauczanie zdalne.

Tegoroczny nabór trwa zaś do 10 maja 2021.

Wniosek mogą złożyć:

 • szkoły podstawowe,
 • uczelnie wyższe,
 • organizacje pozarządowe,
 • biblioteki oraz
 • grupy nieformalne z całej Polski.

Co ważne, propozycje powinny pokazywać innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki matematyki. Zaś granty przyznawane są w wysokości od 2 tys. do 8 tys. zł.

Więcej informacji o Konkursie

Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych. Edycja 2021.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na pokrycie wymaganego wkładu własnego umożliwiającego:

 • udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych,
 • realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne,
 • wykonywanie projektów w ramach programów ponadnarodowych.

Wnioski można składać do 11 maja 2021 do godz. 14:00 poprzez generator.niw.gov.pl.

Co więcej, ubiegać się można o maksymalnie 500 tys. zł na okres 36 miesięcy.

Szczegóły dotyczące Konkursu

Ponadto, Narodowy Instytut Wolności ogłosił także nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, Priorytet 5. Wsparcie doraźne, edycja 2021.

W ramach tego otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

 • pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
 • opłacenie kosztów uczestnictwa w wydarzeniach z życia publicznego – ŻYCIE PUBLICZNE,
 • pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Co istotne, organizacje mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 10 000 zł.

Nabór wniosków ma zaś charakter ciągły, tzn. wnioski można składać do 30 listopada 2021 do godziny 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu.

Szczegółowe informacje o Konkursie

„WzMOCnij swoje otoczenie”

Co więcej, samorządy i ich jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarządowe mogą już zgłaszać swoje wnioski w III edycji ogólnopolskiego programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Tym samym lokalne instytucje i organizacje, które znają oczekiwania i rozumieją potrzeby swoich społeczności, mają szansę zdobyć grant w wysokości do 20 tys. zł na realizację projektów wprowadzających korzystne i długotrwałe zmiany w ich otoczeniu. Zaś kategorie wsparcia to:

 • aktywność fizyczna,
 • bezpieczeństwo,
 • edukacja,
 • rozwój wspólnej przestrzeni publicznej,
 • środowisko naturalne,
 • zdrowie,
 • inne.

Aktualna tura zgłoszeń kończy się 17 maja 2021.

Więcej o Programie

Konkursy międzynarodowe

Poniżej zaś zachęcamy do lektury na temat tego, jakie granty i fundusze międzynarodowe (unijne i nie tylko) dostępne są dla organizacji edukacyjnych!

Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Po pierwsze, Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest jednym z 15 aktualnie realizowanych w krajach UE programów (pod wspólną nazwą Active Citizens Fund), które, wspierając rozwój społeczeństwa obywatelskiego, odwołują się do wspólnych wartości: poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności i poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Pierwszy konkurs w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wystartował 17 marca o godzinie 12:00. Zaś termin składania wniosków minie w południe 17 maja 2021.

Wnioski składać mogą organizacje pozarządowe, które samodzielnie bądź w partnerstwie przygotują projekt w jednym z trzech obszarów Programu.

Co więcej, w konkursie można składać wnioski w ścieżce na małe albo na duże granty.

Szczegóły dotyczące Programu

Erasmus +

Erasmus+ to program Unii Europejskiej, który wspiera wymianę edukacyjną. W ramach programu można uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizować międzynarodowe projekty edukacyjne.

Co istotne, w maju kończą się nabory na różnorodne, ponadnarodowe działania edukacyjne w ramach Akcji 1. (Mobilność edukacyjna) oraz Akcji 2. (Współpraca organizacji i instytucji).

Dowiedzcie się więcej na oficjalnej stronie Programu

Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności (EKS) pomaga młodym ludziom w rozwoju zawodowym i odnalezieniu się na rynku pracy. Przez położenie nacisku na europejski wymiar solidarności, program daje młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych i zdobywania nowej wiedzy, z korzyścią zarówno dla nich, jak i ogółu społeczeństwa.

Co istotne, każda organizacja publiczna lub prywatna z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która posiada Znak Jakości lub Akredytację Erasmus+, może złożyć wniosek o dofinansowanie Projektów Wolontariatu.

Ponadto grupy młodych ludzi zarejestrowanych w Europejskim Portalu Korpusu Solidarności mogą ubiegać się o dofinansowanie Projektu Solidarności za pośrednictwem organizacji wspierającej.

Termin składania wniosków 2021 na Projekt Wolontariatu i Projekty Solidarności upływa 28 maja 2021. 

Szczegóły nt. EKS

A na koniec życzymy wszystkich Organizatorom powodzenia w realizacji swojej misji i utrzymania stabilności finansowej instytucji!