granty dla organizacji listopad grafika

26.10.2020

Granty dla organizacji w listopadzie

Aktualne granty dla organizacji na portalu Moje Stypendium

Bezpłatny dostęp do rzetelnej wiedzy i informacji to jedna z priorytetowych wartości, jaką kierujemy się jako Fundacja Dobra Sieć. Dlatego też od dłuższego czasu publikujemy na naszym portalu cykliczne listy grantów dla organizacji. Wynika to zaś z naszej potrzeby wspierania instytucji pomocowych, w tym organizatorów programów stypendialnych. Pamiętajcie zatem, że na co dzień możecie śledzić zakładkę „dla instytucji”, w której znajdują się artykuły, publikacje i badania. Wśród nich znajdziecie także aktualne i archiwalne informacje o grantach dla organizacji – zarówno zagranicznych, jak i ogólnopolskich lub regionalnych.

Granty dla organizacji w listopadzie

W tym artykule zapraszamy do zapoznania się z kilkoma ważnymi programami grantowymi, których nabory kończą się w listopadzie. A zatem – nie ma czasu do stracenia!

PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs pn. „Pokonamy bariery”. W związku z tym zaprasza się organizacje pozarządowe do składania wniosków o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Co ważne, zgłoszenie musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 6 listopada 2020 roku do godziny 12:00 (poprzez Generator Wniosków). Zaś planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie wynosi 100.000.000 zł.

Ponadto, Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.”. Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są do 30 listopada 2020 roku. Do celów należy wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Stworzone zostaną warunki dla wzrostu liczby osób z niepełnosprawnością zatrudnionych na otwartym rynku pracy.

UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert: „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów – działania edukacyjne.  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego to 415 000 zł. Co istotne, o przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje konsumenckie w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Termin składania ofert upływa zaś 2 listopada 2020 r. o godz. 10.00.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 r. ”. Celem Programu jest zapewnienie zawodnikom niepełnosprawnym optymalnych warunków szkolenia sportowego oraz niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego. Wnioski na realizację zadań mogą składać polskie związki sportowe, a także organizacje pozarządowe o zasięgu ogólnopolskim działające w zakresie sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych. Termin składania wniosków (osobiście lub pocztą) upływa 30 listopada 2020 r.

Fundacja Orange

Trwający projekt „Lekcja:Enter” to partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W ramach 3. edycji konkursu grantowego można składać wnioski na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z włączania narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod nauczania do lekcji, według gotowych scenariuszy zajęć. Nabór kończy się 12 listopada 2020 r. o godz. 12:00. Wnioski mogą składać elektronicznie: placówki doskonalenia nauczycieli, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz szkoły wyższe.

Innego typu wsparcie

Dodatkowo, zapraszamy organizacje pozarządowe i instytucje kultury do zapoznanie się z trzema innymi formami wsparcia.

Po pierwsze, ogłoszony został Fundusz Wsparcia Kultury. Jest to rządowa pomoc finansowa dla sektora kultury, w tym dla: samorządowych instytucji artystycznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców prowadzący działalność kulturalną. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, celem Funduszu jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury. Rekompensata będzie dotyczyła utraconych w wyniku epidemii przychodów.

Po drugie, przypominamy o nadchodzącym Programie Aktywni Obywatele – Funduszu Regionalnym finansowanym z tzw. Funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Jego celem jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Co istotne, oficjalne rozpoczęcie Programu planowane jest na styczeń 2021 roku.

Po trzecie, szczególnie małe organizacje pozarządowe zachęcamy do zapoznania się z aplikacją 2do2 służącą do prowadzenia i rozliczenia projektów.

Co ważne, jest to narzędzie non-profit, stworzone przez organizację (Stowarzyszenia Mierz Wysoko) dla organizacji. NGOsy, których przychody wyniosły poniżej 80 tys. złotych w uprzednim roku, mogą korzystać z niej bezpłatnie.

Granty i konkursy dla instytucji przez cały rok

A na koniec przypominamy o kilku źródłach informacji o programach wsparcia dla instytucji. Zapraszamy do śledzenia:

Wszystkim instytucjom pomocowym, w tym organizatorom programów stypendialnych, życzymy wszystkiego dobrego w tym trudnym roku! Trzymamy za Was mocno kciuki!