granty dla organizacji grafika do artykułu

13.04.2020

Granty dla organizacji w czasie epidemii

Aktualne granty dla organizacji

W świetle badania „Mapa stypendiów” organizatorami społecznych programów stypendialnych w Polsce są najczęściej organizacje pozarządowe i samorządy, a także firmy oraz szkoły. To zatem instytucje o zróżnicowanych formach działania, celach i strukturach. Trudno, zwłaszcza w obliczu trwającej epidemii, odpowiedzieć na ogromną liczbę różnorodnych potrzeb. Warto jednak pamiętać o rzetelnych źródłach informacji, o oddolnych i sformalizowanych inicjatywach pomocowych, a także grantach dla instytucji. Mamy nadzieję, że artykuł wskaże inspirujące rozwiązania, odpowie na nurtujące pytania i pozwoli organizacjom stypendialnym łatwiej przetrwać trudny czas.

Co więcej, w dziale Dla organizatorów, znajduje się lista wszystkich artykułów dla instytucji. Należy pamiętać, że pomimo epidemii trwają konkursy grantowe i inne programy wsparcia dla organizacji. W czasie pełnym wyzwań warto przeczytać Kartę Zasad Dobrego Programu Stypendialnego, będącą zbiorem wskazówek środowiska organizatorów programów stypendialnych.

A zatem zapraszamy do lektury artykułu podpowiadającego, o jakie granty dla instytucji można się ubiegać.

Źródła informacji o grantach dla instytucji

Na początek kluczowy jest monitoring źródeł informacji o dotacjach, darowiznach i konkursach grantowych – na szczególną uwagę zasługują portal.ngo.pl (w nim artykuł poradniczy dotyczący źródeł finansowania NGO na gorsze czasy) i konkursyNGO.

Działania wybranych organizacji pozarządowych w czasie epidemii: dobre praktyki

Po drugie, sytuacja kryzysowa doprowadziła do powstania niezliczonych akcji pomocowych i samopomocowych, kampanii społecznych i informacyjnych. Wspierają (się) organizacje, grup nieformalne, społeczności sąsiedzkie, pojedyncze jednostki. Co ważne, dobrych praktyk jest niezmiernie dużo – warto do nich dołączyć, o nich mówić, czerpać z nich wiedzę i inspirację. W tym artykule skupimy się jedynie na dwóch przykładach dedykowanych organizacjom pozarządowym. Warto dzielić się wzajemnie także innymi przykładami!

Pakiet Wsparcia Antykryzysowego Programu „Działaj Lokalnie”

Po trzecie, wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych próbuje odnaleźć się w gąszczu nowych zapisów dotyczących aktualnych zasad i ułatwień w sytuacji epidemiologicznej. Cóż, źródeł informacji jest wiele, a w tym trudnym czasie niełatwo o dłuższą spokojną chwilę na pogłębioną analizę. Pakiet Wsparcia Antykryzysowego Programu „Działaj Lokalnie” odpowiada na te potrzeby! Pora więc na lekturę informatora autorstwa Tomasza Schimanka, który zawiera zestawienie ułatwień na czas epidemii, z których mogą obecnie skorzystać organizacje pozarządowe. Informator został przygotowany w ramach programu „Działaj Lokalnie” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Portal NGO.pl

Po czwarte, w dziale „Publicystyka” portalu organizacji pozarządowych znajdują się liczne teksty o kwestiach formalnych i prawnych w kontekście epidemii koronawirusa. Dodatkowo, na portalu nieabwem powinny się też pojawić wyniki Badania Stowarzyszenia Klon/Jawor „Organizacje wobec pandemii”.

Krajowe dotacje, darowizny i granty dla organizacji

Program dotacyjny „Kultura w sieci”

Na początek Program  „Kultura w sieci”: przeznaczony na działania związane z prezentacją wydarzeń kulturalnych i udostępnianiem zasobów kulturalnych on-line. To element tarczy antykryzysowej w kulturze i wsparcia sektora kultury w związku z utrudnieniami w działalności kulturalnej wynikającymi z sytuacji epidemii. Nabór trwający do 21 kwietnia 2020 roku ma formułę uproszczoną. Działania można realizować od 1 maja do 30 października 2020 roku, a wysokość dotacji to od 5 tys. do 150 tys. złotych. Uprawnione do składania wniosków w programie są:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych),
  • organizacje pozarządowe i fundacje,
    kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Jak czytamy na stronie NCK, „czterokrotnie zwiększony budżet programu „Kultura w sieci” wynosi 80 mln zł. 20 mln zł zostanie przeznaczonych na stypendia dla osób fizycznych, 60 mln zł – na program dotacyjny”.

Więcej informacji: nck.pl

Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation
  • organizacje pozarządowe,
  • spółdzielnie,
  • instytucje kultury,
  • przedsiębiorstwa społeczne
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Wnioski należy zgłaszać online do 30 czerwca 2020 r., przy użyciu specjalnego formularza.

Strona Fundacji: kulczykfoundation.org.pl

Darowizny Fundacji KGHM Polska Miedź

Po trzecie, dla przypomnienia: Fundacja KGHM Polska Miedź przyznaje darowizny na realizację projektów społecznych. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. Sprawdźcie szczegółowe zasady. Lista przyznanych darowizn publikowana jest na stronie internetowej Fundacji KGHM Polska Miedź.

Międzynarodowe granty dla organizacji

Joint Programming Initiative  Cultural Heritage and Global Change – JPICH

Czwarty konkurs – tym razem na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym.  Nabór trwa do 22 września 2020 r., godz. 14.00. O dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, publiczne uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe.

Strona konkursu: nimoz.pl

Europejski Korpus Solidarności

Kolejna „przypominajka”: EKS to inicjatywa dla młodych ludzi pozwalająca na udział w projektach (w kraju lub zagranicą) z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego. Z uwagi na epidemię najbliższy termin naboru dla organizacji to 7 maja 2020 r.

Informacje: europa.eu

Erasmus +

I jeszcze jedno ważne przypomnienie, tym razem o Programie Erasmus +, który obejmuje działania z zakresu edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Pamiętajcie, że uaktualnione zostały terminy naborów w ramach wszystkich akcji (najbliższe to 21 kwietnia, 23 kwietnia, 7 maja i 26 maja – w zależności od typu działań)!

Więcej: erasmusplus.org.pl

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

A na koniec ponownie o programie mającym na celu wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Nabór na projekty tematyczne w Internetowym Systemie Wniosków trwa do 15 kwietnia do g. 12:00. Pod koniec kwietnia zostanie też ogłoszony konkurs na projekty sektorowe (Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego).

Szczegóły: aktywniobywatele.org.pl

A na zakończenie najważniejsze: wszystkim czytelnikom życzymy zdrowia oraz powodzenia w realizowanych działaniach, zwłaszcza w tym trudnym momencie!