programy grantowe dla organizacji 2021 grafika do artykułu

2.03.2021

Granty dla instytucji na wiosnę 2021 roku

Znajdź granty dla instytucji stypendialnych na naszym portalu

Na początek przypominamy, że celem programu Moje Stypendium jest rozwój wiedzy o stypendiach. Nasze działania nie skupiają się jedynie na prowadzeniu największej w Polsce bazy stypendiów, lecz dotyczą także analizy systemu stypendialnego w Polsce, popularyzacji wiedzy o różnorodnych programach rozwoju i edukacji oraz wsparcia instytucji stypendialnych.

To właśnie dla organizacji stypendialnych, realizujących projekty społeczne, cyklicznie publikujemy artykuły i analizy.

Zapraszamy zatem do lektury poprzednich artykułów o tym, jakie granty dla instytucji stypendialnych są dostępne w Polsce i na świecie.

Zaś poniżej znajdziecie listę wybranych grantów i funduszy dla organizacji, które mogą wesprzeć instytucje stypendialne.

Granty dla instytucji w marcu 2021 r.

Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy

Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na program Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy. Do 15 marca 2021 r. do g. 12:00 można składać wnioski w ramach Konkursu na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe. Wsparcie w wysokości od 25 do 125 tys. euro mogą otrzymać organizacje społeczne prowadzące działania monitoringowe i rzecznicze. Co istotne, projekty mogą trwać od 12 do 30 miesięcy, a wkład własny jest nieobowiązkowy. Konkurs ten prowadzi zaś Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

Program grantowy „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO”

Po drugie, Fundacja Santander Bank Polska oferuje wsparcie finansowe na projekty ekologiczne. Fundacja przyzna w sumie 300 tysięcy złotych na dofinansowanie 58 najciekawszych inicjatyw.

Co ważne, celem jest zmiana najbliższego otoczenia, a autorami wniosków mogą być organizacje, które działają w lokalnym środowisku. Chodzi więc o bardzo różne podmioty: stowarzyszenia i fundacje, szkoły i przedszkola, biblioteki, domy kultury, muzea, kluby sportowe czy jednostki samorządu terytorialnego.

Projekty można zgłaszać zaś do 8 marca 2021 r. przez aplikację internetową.

Program „WzmocniONE”

Po trzecie, Fundacja Ashoka i Magovox sp. z o.o. ogłosili IV edycję Programu wsparcia nowatorskich inicjatyw, mających na celu budowę równej godności płci w Polsce.

Na początku w drodze konkursu wyłonionych zostanie 10 organizacji, które otrzymają wsparcie szkoleniowe i doradcze oraz wsparcie finansowe w wysokości 4.000 złotych każda na przeprowadzenie pilotażu lub wsparcia kluczowych działań dla rozwoju organizacji.  Następnie trzy z inicjatyw otrzymają także wsparcie finansowe w wysokości 40.000 złotych.

Termin składania zgłoszeń do tego Programu również upływa 8 marca 2021 r.

Kultura – Interwencje 2021

Po czwarte, Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2021. Jego celem jest tworzenie warunków dla:

  • wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze, jak również
  • upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego.

Różnego typu instytucje zajmujące się kulturą mogą wnioskować o wsparcie w wysokości od 5 do 150 tys. złotych.

Co ważne, nabór wniosków trwa do 15 marca 2021 r., zaś aplikacje należy składać poprzez system EBOI.

Konkurs „Zabawa to poważna sprawa”

Ponadto, do 31 marca 2021 r. instytucje mogą wysyłać zgłoszenia do 4. edycji konkursu „Zabawa to poważna sprawa”. Jest to inicjatywa, w ramach której IKEA udzieli wsparcia wybranym organizacjom z całej Polski realizującym projekty edukacyjno-wychowawcze w zakresie zmian klimatu.

Co istotne, do udziału IKEA zaprasza organizacje, stowarzyszenia, fundacje, instytucje i inne podmioty, które prowadzą w Polsce działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży. Granty o łącznej wartości 130 tys. złotych otrzymają maksymalnie 4 podmioty.

Granty dla instytucji w II kwartale 2021 r.

Drugi nabór w Programie Edukacja

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będąca Operatorem Programu Edukacja, ogłosiła zaś Zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym w Programie Edukacja.
Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOF oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami w obszarze edukacji.

Do obszarów priorytetowych należy m.in. edukacja włączająca, zarządzanie w sektorze edukacji czy rozwój sektora VET.

Co ważne, termin składania wniosków upływa 16 kwietnia 2021 r. o g. 16:00.

Konkurs POWER Innowacje społeczne

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs skalowanie innowacji społecznych w obszarze kształcenia zawodowego.

Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce mikro-innowacji. Chodzi o innowacje, które zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony zasięg bądź były stosowane przez pojedyncze podmioty.

Planem jest wdrożenie 3 innowacji w obszarze kształcenia zawodowego, by co najmniej 65 szkół ponadpodstawowych otrzymało wsparcie, dzięki któremu ich absolwenci będą mieli łatwiejszy start w dorosłe życie.

Wnioski w ramach konkursu należy składać do 15 kwietnia 2021 r. do g. 15:00, poprzez System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych.

National Endowment for Democracy

Na zakończenie warto wspomnieć o National Endowment for Democracy. A zatem NED to niezależna fundacja, która zajmuje się rozwojem i umacnianiem demokratycznych instytucji na całym świecie. Co istotne, co roku NED przekazuje ponad 1600 dotacji na wsparcie projektów zagranicznych organizacji pozarządowych, które działają na rzecz demokratycznych celów.

NED zachęca do składania wniosków przez organizacje działające w różnych środowiskach. Mogą to być zatem instytucje z nowo powstałych demokracji, państw półautorytarnych czy krajów przechodzących przemiany demokratyczne.

Terminy składania propozycji to: 15 marca – 26 marca 2021 r. oraz 11 czerwca – 25 czerwca 2021 r. 

Inne źródła informacji o grantach dla instytucji

Z uwagi na misję i cele naszej Fundacji skupiamy się na określonym wycinku organizacji i ich wsparciu. Dlatego też, oprócz naszych cyklicznych artykułów o funduszach dla instytucji stypendialnych, zachęcamy do sięgnięcia po inne, rzetelne źródła wiedzy!

Po pierwsze, nieocenionym portalem dla organizacji pozarządowych w całej Polsce jest NGO.pl, w tym zakładka o funduszach dla organizacji pozarządowych.

Ponadto, systematyczny monitoring zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych programów wsparcia dla organizacji, prowadzą twórcy bloga Konkursy dla NGO.

Po trzecie, na portalu o funduszach europejskich zebrane są informacje o programach krajowych realizowanych w ramach wsparcia UE.

A na koniec życzymy wszystkim organizatorom programów stypendialnych w Polsce wielu sukcesów, wspaniałych stypendystów i parterów oraz stabilności finansowej w trudnych, pandemicznych czasach!