28.09.2018

Czwarte zestawienie funduszy dla organizacji stypendialnych

Do tej pory na łamach portalu ukazały się trzy artykuły dotyczące Funduszy dla organizacji stypendialnych:w kwietniu, lipcu oraz sierpniu br. Informowaliśmy w nich o różnych źródłach informacji na temat konkursów grantowych, środków unijnych i innych funduszy dla instytucji. W tym artykule przedstawiamy zestawienie aktualnych naborów lokalnych, państwowych i międzynarodowych konkursów grantowych dla instytucji, z których mogą potencjalnie skorzystać organizacje prowadzące programy stypendialne bądź planujące rozpoczęcie tego typu działań. Przypominając o zapisach z Karty Zasad Dobrego Programu Stypendialnego, zachęcamy organizatorów stypendialnych do budowania koalicji partnerów oraz stabilności finansowej.

Środki unijne

Erasmus +

Przypominamy o programie Unii Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Aktualne nabory to:

  • Akcja 1. Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 4 października 2018 r.
  • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 4 października 2018 r.
  • Akcja 3. Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą –  4 października 2018 r.

Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat. Szczegółowy opis programu znajduje się tutaj.

Europejski Korpus Solidarności

Program, będący nową inicjatywą Komisji Europejskiej, skierowany jest do organizacji, instytucji i firm, które mogą ubiegać się o dofinansowanie miejsc pracy wolontariuszy, pracowników i stażystów. Celem programu jest umożliwienie organizacjom działającym w sektorze solidarnościowym współpracy z młodymi, zaangażowanymi ludźmi, którzy chcą zaangażować się w prace wolontariacką, odbyć staż lub okres pracy za granicą. W ramach Programu dofinansowywane są również działania realizowane na poziomie krajowym. Przez cały rok Komisja Europejska będzie publikować wezwania do składania propozycji dotyczących różnego rodzaju projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Środki samorządowe

Lublin: konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Prezydent Miasta Lublin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Termin składania ofert upływa 10 października 2018 r. o godzinie 15:30.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 4 września 2018 r. podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 464/9698/18 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2018 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę. Oferty należy składać do 1 października 2018 roku.

Inne konkursy grantowe

Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse” 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse” 2018 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 r. do godziny 12.00. W Regionalnym Konkursie Grantowym można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł. na minimum sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 1.02.2019 r. a 31.08.2019 r.

O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

  • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
  • miejskie i gminne domy kultury,
  • organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),
  • Ochotnicze Straże Pożarne,
  • nieformalne grupy dorosłych.

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i małych miast.

Konkurs grantowy „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”

Do 15 października organizacje społeczne o charakterze non-profit mogą zgłaszać projekty w ramach aktywności społecznej, obywatelskiej lub edukacyjnej, opisane w formie wniosku i wysłane drogą elektroniczną przy użyciu aplikacji elektronicznej: granty.fundacja.santander.pl Jak czytamy w regulaminie, Organizatorem konkursu grantowego jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego we współpracy z Santander Bank Polska S.A. Celem Konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku. Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw społecznych przygotowanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań.

Program grantowy „Moje miejsce na Ziemi”

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” przekaże dwa miliony złotych społecznościom lokalnym z całej Polski w ramach nowego programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”. O granty mogą ubiegać się koła, organizacje czy stowarzyszenia, które mają pomysł na to, jak powinno się zmienić ich najbliższe otoczenie. Celem konkursu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Wnioski można składać do 30 września 2018 r. poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.orlendarserca.pl

Program #SpołecznieOdpowiedzialni

Fundacja „Katolicka Inicjatywa Berit” zaprasza młode organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na mikrodotacje do 5 tysięcy złotych. Aktualny nabór trwa do 8 października br. do godz. 12:00.  Konkurs, realizowany w ramach Programu #SpołecznieOdpowiedzialni, skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych oraz do lokalnych przedsięwzięć wykonywanych i prowadzonych przez grupy samopomocowe bądź nieformalne wyłonionych w trybie otwartego konkursu.

Fajne Granty T-Mobile

Fundacja CoderDojo rozpoczęła nabór wniosków do programu Fajne Granty T-Mobile. Jego celem jest wspieranie osób, organizacji i instytucji, angażujących się w popularyzowanie odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii przez dzieci oraz młodzież. Program, który T-Mobile Polska wspiera od 2016 roku, jest integralnym elementem działań popularyzatorsko–edukacyjnych, realizowanych przez Fundację. Projekty można zgłaszać do 8 października 2018 r.

 

Ponadto przypominamy o głównych źródłach informacji na temat konkursów grantowych, środków unijnych i innych funduszy dla instytucji, wymienionych w naszym kwietniowym artykule:

Wszystkim organizatorom programów stypendialnych w Polsce życzymy powodzenia w dalszej realizacji programów, a podmiotom rozpoczynającym prowadzenie inicjatywy stypendialnej – samych sukcesów w urzeczywistnianiu planów!