zestawienie funduszy dla organizacji grafika do artykułu

23.03.2020

Aktualne granty i konkursy dla organizacji stypendialnych – marzec 2020

Wsparcie organizacji w czasie epidemii

To trudny czas dla wielu instytucji stypendialnych, należących zarówno do sektora publicznego, prywatnego, jak i pozarządowego. Mimo to, trwają konkursy grantowe i inne programy wsparcia dla organizacji. Warto śledzić na bieżąco strony poświęcone funduszom dla instytucji, gdyż wielu organizatorów zdecydowało się na przedłużenie czasu naboru wniosków lub innego typu zmianę harmonogramu programu. Co więcej, w czasie będącym wyzwaniem dla organizacji, warto pamiętać o wsparciu finansowym przyznawanym w trybie całorocznym.

W czasie epidemii szczególnej uwadze polecamy Kartę Zasad Dobrego Programu Stypendialnego, która podkreśla m.in. dążenie do stabilności finansowej, umożliwiającej swobodną realizację wyznaczonej misji i celów programu stypendialnego.

Dla kogo wsparcie?

Jak pokazywaliśmy w badaniu „Mapa stypendiów”, organizatorami programów stypendialnych w Polsce są najczęściej:

 • organizacje pozarządowe,
 • samorządy,
 • firmy,
 • szkoły średnie i wyższe.

To oznacza, że segment organizatorów stypendialnych jest bardzo zróżnicowany – każda instytucja ma charakterystyczny sposób działania, misję, cele, a także możliwości finansowania aktywności.

W tym zestawienia prezentujemy informacje o kilku aktualnie trwających funduszach, z których mogą potencjalnie skorzystać instytucje prowadzące programy stypendialne. Niestety, brakuje konkursów grantowych, które bezpośrednio wspierają przyznawanie stypendiów. Mimo to, istnieje szereg możliwości, dzięki którym organizacja może się rozwijać oraz planować różnorodne działania towarzyszące prowadzeniu programu stypendialnego (m.in. warsztaty, konferencje, badania, spotkania).

Już od ponad roku zespół Fundacji Dobra Sieć regularnie publikuje artykuły o funduszach dla organizacji – cała lista znajduje się w dziale Dla organizatorów. Dziś zapraszamy do lektury kolejnego z cyklu zestawień konkursów i grantów dla instytucji stypendialnych!

Całoroczne wsparcie dla organizacji

Darowizny Fundacji KGHM Polska Miedź

Fundacja KGHM Polska Miedź przyznaje darowizny na realizację projektów społecznych. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, przez cały rok.

Do każdego wniosku, zgłaszanego drogą pisemną, należy dołączyć:

 • szczegółowy opis projektu;
 • szczegółowy budżet projektu;
 • statut organizacji lub inny dokument określający zasady działalności wnioskodawcy;
 • kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności.

Szczegółowe zasady udzielania darowizn dla instytucji i obowiązki obdarowanej instytucji 

W przypadku przyznania darowizny instytucja wnioskująca jest powiadamiana pisemnie o decyzji. Wszystkie przyznane darowizny opublikowane są na stronie internetowej Fundacji KGHM Polska Miedź. Jak czytamy na stronie Organizatora, z „obdarowaną instytucją zostaje zawarta umowa darowizny, określająca strony, wysokość udzielonej darowizny, cel i termin realizacji projektu, sposób i czas rozliczenia się z darowizny, a także termin ważności umowy oraz inne istotne warunki”.

Więcej informacji: fundacjakghm.pl

Fundusze unijne

Europejski Korpus Solidarności

To unijna inicjatywa dającą szansę młodym osobom w wieku 17-30 lat na udział w projektach (w kraju lub zagranicą) z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego. Każdy projekt trwa od 2 do 12 miesięcy. Z uwagi na epidemię najbliższy termin naboru dla organizacji chcących wziąć udział w programie to 7 maja 2020 r. (zamiast 30 kwietnia).

Baza trwających projektów EKS

Więcej: europa.eu

Erasmus +

Program Erasmus + obejmuje działania z zakresu edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, zapewniając wsparcie różnego typu podmiotom (m.in. organizacjom pozarządowym czy instytucjom szkolnictwa wyższego).

Poniżej publikujemy uaktualnione terminy najbliższych naborów, które zostały przesunięte w wyniku sytuacji epidemiologicznej.

Termin składania wniosków do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji Audiowizualnej i Kultury o Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego jest przedłużony do 26 maja 2020 r.

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – najbliższy termin został przedłużony do 7 maja 2020 r.

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – najbliższy  termin został przedłużony do 7 maja 2020 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – najbliższy termin został przedłużony do 23 kwietnia 2020 r.

Akcja 3

 • Projekty w zakresie dialogu  z młodzieżą– najbliższy termin został przedłużony do 7 maja 2020 r.

Działania w dziedzinie sportu

 • Współpraca partnerska – najbliższy  termin został przedłużony do 21 kwietnia 2020 r.
 • Współpraca partnerska na mniejszą skalę – najbliższy termin został przedłużony do 21 kwietnia 2020 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – najbliższy termin został przedłużony do 21 kwietnia 2020 r.

Strona programu: erasmusplus.org.pl

Warto jednocześnie podkreślić, iż nowy budżet UE na lata 2021-27 jest wciąż niedookreślony. Pomimo braku konkretnych odpowiedzi dotyczących funduszy unijnych nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, wciąż można korzystać ze środków z poprzedniego okresu, tj. na lata 2014-2020.

Granty krajowe

Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation

Do udziału w konkursie zaproszone są organizacje pozarządowe, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Można się ubiegać o maksymalne 25 tysięcy złotych. Wnioski o udział w konkursie należy zgłaszać od 31 marca do 30 czerwca 2020 r., przy użyciu specjalnego formularza. Zgłoszenia będą rozpatrywane do 15 września 2020 r. przez jury konkursowe.

Dodatkowe informacje znaleźć można w regulaminie Konkursu Grantowego.

Strona Fundacji: kulczykfoundation.org.pl

Program „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży”

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do XV edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2020. Jak czytamy na stronie Organizatora, „celem programu jest wspieranie zadań, stwarzających grupom młodzieży z Polski i Ukrainy możliwość wzajemnego poznania się, wspólnego odkrywania podobieństw i odmienności kulturowych obu krajów, a także zdobywania wiedzy na temat ich współczesnych realiów”.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury. Maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 50 000 złotych.

Nabór wniosków online trwa do 16 kwietnia 2020 r.

Szczegóły: www.nck.pl

Program grantowy „Moje miejsce na Ziemi”

Fundacja ORLEN ogłosiła nabór do trzeciej edycji programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kultury, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich czy parafie z całej Polski. Aktualny nabór trwa do 31 marca i obejmuje dofinansowanie pomysłów na działania w małych ojczyznach.

Granty wynosić będą 5 000, 10 000, 15 000 i 20 000 złotych.  Fundacja ORLEN przyzna środki na realizację projektów związanych z: ekologią, sportem, bezpieczeństwem, kulturą, ochroną zwierząt czy zrównoważonym rozwojem.

Wnioski należy składać online

Więcej informacji: fundacja.orlen.pl

Fundusze norweskie i Fundusze EOG

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.

Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Obecnie trwa nabór wniosków na projekty tematyczne w pierwszym konkursie dotacyjnym, przedłużony do 15 kwietnia do g. 12:00. W konkursie można składać wnioski na małe i duże dotacje w ramach trzech obszarów:

 • Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne,
 • Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie,
 • Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie.

Wnioski można składać w Internetowym Systemie Wniosków.

Informacje: aktywniobywatele.org.pl

Mniej środków samorządowych?

Redakcja portalu NGO.pl niedawno donosiła o cięciach w budżetach jednostek samorządu terytorialnego dotyczących dotacji dla organizacji pozarządowych, wynikających m.in. z rosnących zobowiązań i ograniczających się wpływów do budżetu. Dodatkowo, sytuacja epidemiologiczna może zmienić priorytety i podział budżetów podmiotów publicznych. Autorka artykułu, Magda Dobranowska-Wittels, podkreśla znaczenie podejmowania międzysektorowego, konstruktywnego dialogu i wypracowania rozwiązań „na czas kryzysu” (tekst powstał przed ogłoszeniem sytuacji epidemiologicznej w kraju, dlatego obecnie „kryzys” ma podwójne znaczenie). Jak podkreśla redaktorka, „być może jednak obecny kryzys przyczyni się do tego, że organizacje, które do tej pory mogły co roku liczyć na większe lub mniejsze środki publiczne (…) zaczną w ogóle lub znacznie szerzej myśleć o strategiach finansowania swoich działań. Szkoda tylko, że będą musiały to robić w dość niesprzyjających warunkach”.

Źródło: publicystyka.ngo.pl

Źródła informacji o funduszach dla instytucji

Wszystkich organizatorów programów stypendialnych zachęcamy do monitorowania źródeł informacji o dotacjach, darowiznach i konkursach grantowych:

 1. fundusze.ngo.pl
 2. eu.ngo.pl

Zapraszamy też do lektury dedykowanych publikacji: artykułu o opodatkowaniu stypendiów oraz raportu z badania programów stypendialnych.

Wszystkim czytelnikom życzymy zdrowia oraz powodzenia w realizowanych działaniach, zwłaszcza w tym trudnym momencie!