stypendia artystyczne dla uchodźców z ukrainy

23.03.2022

Stypendia artystyczne dla uchodźców z Ukrainy – Стипендії в галузі мистецтва для біженців із України )

W ramach niesienia pomocy dla uchodźców z Ukrainy, stowarzyszenia, uniwersytety i samorządy zdecydowały się na otwarcie programów stypendialnych przeznaczonych dla tej grupy. Wiele podmiotów zareagowało natychmiast, proponując wsparcie socjalne czy naukowe. W poniższym artykule znajdziecie listę stypendiów artystycznych dla Ukrainek i Ukraińców. Całą listę znajdziecie w artykule Stypendia dla osób z Ukrainy.

В рамах допомоги біженцям з України: асоціації, університети та міські муніципалітети організовують стипендіальні програми. Більшість інституцій відреагували миттєво пропонуючи соціальну та наукову підтримку. Стаття «Стипендії для громадян України» включає повний список стипендій в галузі мистецтва для українок та українців.

Ważne: artykuł będziemy aktualizować, a także na portalu mojestypendium.pl dodawać systematycznie nowe informacje.

Важливо: стаття буде доповнюватися, а інформація на порталі mojestypendium.pl буде систематично оновлюватися.

Program stypendialny dla twórczyń i twórców z Ukrainy/ Програма інтервенційних стипендій для творчих людей з україни 

Staromiejski Dom Kultury i Miasto Stołeczne Warszawa ogłaszają Program stypendialny dla artystów dotkniętych wojną. Jednorazowe stypendia interwencyjne w wysokości do 5 tys. złotych będą wypłacane dla artystek i artystów, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia Ukrainy w wyniku wojny wywołanej przez Rosję. Wszelkie pytania można kierować na adres mailowy stypendia@sdk.pl

// Староміський Дім Культури та місто Варшава оголошують Програму Інтервенційних Стипендій для Творчих Людей у Загрозі. Одноразові інтервенційні стипендії у розмірі до 5000 польських злотих призначені для художників, які були змушені покинути Україну внаслідок війни, спричиненої Росією. Статут та форма заявки доступні на сайті www.sdk.pl. Будь-які запитання можна надіслати на електронну адресу stypendia@sdk.pl.


Nabór wniosków do XXII edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do XXII edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia” na rok 2023. O półroczne stypendium mogą ubiegać się artyści i twórcy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy), reprezentujący następujące dziedziny: film, fotografię, konserwację dzieł sztuki, literaturę/przekład, muzealnictwo, muzykę, sztuki wizualne, teatr, a także historię i krytykę filmu, muzyki, sztuki, teatru. Nabór wniosków potrwa do 15 października 2022 r.

Nabór wniosków trwa do 15 października 2022 r.


Rezydencje kryzysowe w Warszawie i Orońsku dla Artystek i Artystów z Ukrainy

Rezydencje kryzysowe w Warszawie i Orońsku zorganizowane przy wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza przez:  Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Zachętę  Narodową Galerię Sztuki,  Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Oferta Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa (rezydencja w sierpniu 2022):

Centrum oferuje jedno do czterech studiów  dostępność zależy od terminu rezydencji:  zakwaterowanie / przestrzeń do pracy, pobyt do jednego miesiąca, kieszonkowe, bezpłatny dostęp do biblioteki, galerii, kina i innych obiektów instytucji, w razie potrzeby: wsparcie administracyjne, wsparcie kuratorskie, pomoc w nawiązywaniu kontaktów ze środowiskiem artystycznym; rodziny mile widziane. Więcej informacji: www.ujazdowski.pl

Oferta Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Warszawa (rezydencja w lipcu i sierpniu 2022):

Zachęta oferuje dwa pobyty miesięcznie w terminie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, zakwaterowanie / 2osobowy pokój gościnny z łazienką i aneksem kuchennym, pobyt do jednego miesiąca, kieszonkowe, bezpłatny dostęp do biblioteki, galerii, w razie potrzeby: wsparcie administracyjne oraz kuratorskie; brak studia do pracy. Więcej informacji: zacheta.art.pl

Oferta Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku  (rezydencja w lipcu i sierpniu 2022):

możliwość zakwaterowania z rodziną, dostępność zależy od liczby zakwaterowanych osób: zakwaterowanie w 1, 2, 3, lub 4osobowych pokojach, kieszonkowe, bezpłatny dostęp do specjalistycznych warsztatów (ceramika, stolarnia, kuźnia), pomoc wykwalifikowanego personelu będącego w stanie poradzić sobie z jakimkolwiek zamówieniem technologicznym pomocniczym w stosunku do sztuki rzeźbiarskiej , swobodny dostęp do specjalistycznego sprzętu i narzędzi , bezpłatny dostęp do otwartego studia (200 m2) , bezpłatny dostęp do galerii i biblioteki , w razie potrzeby: wsparcie administracyjne, wsparcie kuratorskie, pomoc w nawiązywaniu kontaktów ze środowiskiem artystycznym . Więcej informacji: www.rzezbaoronsko.pl

Artyści i artystki proszeni są o zgłaszanie się do jednej z wyżej wymienionych instytucji, z krótką notatką zawierającą: imię i nazwisko, email i numer telefonu, informację, czy podróżują z partnerem/dziećmi/rodzicami, oświadczenie o ukraińskim pochodzeniu i dacie przekroczenia granicy ukraińskiej, link do mediów społecznościowych, strony internetowej prezentującej ich praktykę artystyczną lub portfolio, list motywacyjny

Zaproszenie skierowane jest do artystów i artystek z Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Polski po 24/02/2022. W tytule emaila prosimy o wskazanie, do której instytucji się państwo zgłaszają: Ujazdowski, Zachęta  Narodowa Galeria Sztuki, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz na który miesiąc. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń w języku angielskim lub ukraińskim na adres:  emergency.residency@kultura.gov.pl

Термінові резиденції у Варшаві та в Оронсько за підтримки Інституту Адама Міцкевича . Організатори: Центрі сучасного мистецтва Zamek Ujazdowski, Zachęta  Національна художня галерея , Центр польської скульптури в Оронсько.

Враховуючи поточну політичну ситуацію та військову агресію Росії проти Україні, ми відкриваємо програму термінових резиденцій у Варшаві та в Оронсько для підтримки художників та професіоналів у сфері мистецтва, які шукають притулку від війни, та їх родин.

Центр сучасного мистецтва Zamek Ujazdowski  (у поточному конкурсі відкрито набір на резиденції що відбудуться в серпні 2022), Zachęta  Національна художня галерея (у поточному конкурсі відкрито набір на резиденції що відбудуться у липні та серпні 2022), Центр польської скульптури, Оронсько (у поточному конкурсі відкрито набір на резиденції що відбудуться у липні та серпні 2022)  

  • Що ми пропонуємо:

Центр сучасного мистецтва Zamek Ujazdowski, Варшава (від 1 до 4 резиденцій  наявність залежить від дати проживання), розміщення: студії з можливістю проживання та праці на термін до одного місяця, стипендія  , безкоштовний доступ до бібліотеки, галереї, кінотеатру та всіх подій центру, за потреби: адміністративна та кураторське підтримка, зустрічі з мистецькою спільнотою, можливість приїхати з родиною. Докладніше: www.ujazdowski.pl

Zachęta  Національна художня галерея, Варшава (2 резиденції на місяць  резиденції починаються з першого числа кожного місяця), розміщення: 2місна кімната з ванною та мінікухнею, термін проживання до одного місяця, стипендія, безкоштовний доступ до бібліотеки та всіх подій галереї, за потреби: адміністративна та кураторське підтримка, не надаємо майстерні для роботи. Докладніше: zacheta.art.pl

Центр польської скульптури, Оронсько (можливість проживання з сім’єю. Наявність місць залежить від кількості проживаючих), розміщення: 1, 2, 3, 4місні кімнати, стипендія, безкоштовний доступ до спеціалізованих майстерень: керамічних, столярних, ковальських, ливарних, допомога кваліфікованого персоналу, здатного впоратися з будьяким технологічним завданням у сфері пластичних мистецтв, вільний доступ до спеціалізованого обладнання та інструментів, безкоштовний доступ до відкритої майстерні (200 м2), безкоштовний доступ до галерей та бібліотеки, за потреби: адміністративна та кураторське підтримка, зустрічі з мистецькою спільнотою.   Докладніше: www.rzezbaoronsko.pl

Художни_ці можуть подати заявку лише на ОДНУ з перелічених резиденцій з короткою приміткою, яка включає:  Ім’я та прізвище, Адреса електронної пошти, та контактний номер телефону, інформацію про те з ким ви приїдете (партнером/дітьми/батьками), декларація про перетин кордону України після 24 лютого 2022 року, та про українське громадянство (у довільній формі), посилання на ваші соціальні мережі, вебсайт, що представляє вашу мистецьку практику, чи портфоліо.

мотиваційний лист Конкурс адресований українським художни_цям, які  виїхали з України після 24 лютого 2022 року, через військові дії.  У ТЕМІ ЛИСТА ВКАЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА НАЗВУ ІНСТИТУЦІЇ У ЯКІЙ ХОТІЛИ Б ПРОХОДИТИ РЕЗИДЕНЦІЮ: Ujazdowski; Zachęta  Національна художня галерея; Центр польської скульптури в Оронсько. Будь ласка, надішліть свою заявку англійською або українською мовою на адресу:  emergency.residency@kultura.gov.pl 

У поточному конкурсі відкрито набір на резиденції що відбудуться у липні (Zachęta  Національна художня галерея та Центр польської скульптури, Оронсько) та серпні (Центр сучасного мистецтва Zamek Ujazdowski , Zachęta  Національна художня галерея та Центр польської скульптури, Оронсько).  Конкурс триватиме з 7 по 19 червня. Кінцевий термін  подачі заявок 19 червня 23:59 (GMT+2).


Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy rozpoczyna program rezydencyjny dla artystek i artystów z Ukrainy. Bydgoszcz Emcek розпочинає програму резиденції для художниць та чоловіків з України.

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza na program rezydencyjny skierowany do artystek i artystów (literatura, muzyka, sztuki wizualne) z Ukrainy, którym wojna nie tylko odebrała spokój i bezpieczeństwo, ale także możliwość pracy twórczej. Oferuje nie tylko zakwaterowanie i stypendium, ale także całą dostępną infrastrukturę (pracownia plastyczna, studio nagrań, scena) oraz pomoc artystów i animatorów kultury.

Zapewnia zakwaterowanie (w pokojach gościnnych pałacu w podbydgoskim Ostromecku) wraz z wyżywieniem na okres do trzech miesięcy oraz stypendium w wysokości 500 euro/miesiąc.

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy jest multidyscyplinarną instytucją kultury działającą w obszarach: muzyki, literatury, sztuk plastycznych, filmu dokumentalnego, teatru improwizowanego, sztuki tradycyjnej i ludowej. Przez kilka lat prowadziło cykl działań popularyzatorskich i integrujących o nazwie „Linia ukraińska”, w ramach którego organizowało koncerty, spotkania autorskie, pokazy filmowe (w tym prezentacje polskich premier kinowych z ukraińskimi napisami dla ukraińskojęzycznych bydgoszczan) i prowadziło działalność wydawniczą.

Zainteresowani proszeni są o kontakt na adres: bik@mck-bydgoszcz.pl.

***

Дорогі українські друзі!

Ми хочемо запросити вас на резиденційну програму, адресовану митцям з України, що працюють у різноманітних напрямках (література, музика, візуальне мистецтво) та яким війна відібрала не лише мир та безпеку, але й можливість творчої праці. Міський Центр Культури у Бидгощі пропонує вам не тільки розміщення та стипендії – до ваших послуг уся наша інфраструктура (художня майстерня, студія грамзапису, сцена) та допомога наших митців та діячів культури.

Ми забезпечуємо розміщення (у гостьових кімнатах палацу в містечку Остромецко під Бидгощем) разом із харчуванням на термін до трьох місяців та стипендію у розмірі 500 євро/місяць.

Міський Центр Культури у Бидгощі – універсальний культурний заклад, що діє у сфері музики, літератури, образотворчого мистецтва, кінодокументалістики, імпровізаційного театру, традиційного та народного мистецтва. Протягом кількох років ми проводили цикл популяризаторських та інтеграційних заходів під назвою «Українська лінія», в рамках яких ми організовували концерти, авторські зустрічі, кінопокази (у тому числі прем’єрні покази польських фільмів з українськими субтитрами для україномовних бидгощан) та здійснювали видавничу діяльність.

Будемо дуже раді приймати Вас як наших гостей та співпрацювати з Вами!

Будь ласка зв’яжіться: bik@mck-bydgoszcz.pl.


Planowane: Rezydencja Artystyczna w Teatrze Współczesnym w Szczecinie / Творча резиденція в Сучасному театрі в Щецині

Organizatorzy planują przeznaczyć dla artystów ukraińskich jedną z Rezydencji Artystycznych. Program Rezydencji Artystycznych skierowany jest do debiutujących artystów i artystek. jak mówią Organizatorzy, ” trudnych czasach kultura i sztuka zawsze była przestrzenią tworzenia opowieści i budowania nadziei, dlatego chcemy dać możliwość artystycznej wypowiedzi artystom z naszej wschodniej granicy.”

Організатори мають намір надати одну з мистецьких резиденцій митцям з України. Ця програма спрямована передусім на митців, що дебютують. Як кажуть організатори: «в скрутні часи культура та мистецтво – стовпи надії на майбутнє, тому ми хочемо надати можливість висловитися митцям з сусідньої країни».


Nieaktualne:

Wrocławski Instytut Kultury calls for artistic duos from Ukraine

Call for artistic duos from Ukraine is now opened – we’re waiting for your applications until June 9. The residence will take place in September 2022. The call is addressed to Ukrainian artists, creators and theoreticians of broadly defined art (visual arts, theatre, literature and others).

ВРОЦЛАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ ЗАПРОШУЄ МИСТЕЦЬКІ ДУЕТИ З УКРАЇНИ ПОДАВАТИ ЗАЯВКИ ДО УЧАСТІ У МИСТЕЦЬКІЙ РЕЗИДЕНЦІЇ У ВРОЦЛАВІ. ТЕМОЮ ПРОЄКТУ Є МОЖЛИВІ СЦЕНАРІЇ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ.

Details: КОРОТОК українською мовою / BRIEF in the Ukrainian language


Płatne rezydencje w Instytucie Dizajnu w Kielcach | Оголошення для дизайнерів та кураторів з України

Dla projektantek/ów oraz kuratorek/ów z Ukrainy ID Kielce oferuje płatne rezydencje e. Uczestnikom zapewnia się również zakwaterowanie. Od kiedy: do ustalenia Czas: 1 miesiąc z opcją przedłużenia

ID Kielce to instytucja zajmującą się dizajnem. Realizuje wystawy, prowadzimy projekty badawcze i organizuje warsztaty. Dysponuje dobrze wyposażoną pracownią ceramiki, szkła, tkaniny oraz stolarnią. Tematykę i zakres działań ustali wspólnie przed Twoim przyjazdem.

Aby się zgłosić, wystarczy wysłać maila na residency@idkielce.pl.  Na zgłoszenia czekają do 20 marca.

// Оголошення для дизайнерів та кураторів з України. Ми пропонуємо оплачувану роботу в Інституті Дизайну в Кельце. Працівникам також забезпечимо проживання.

Від коли? Відтепер. Тривалість – 1 місяць, з можливістю продовження подальшої співпраці.

Опис установи та місця проживання:

Ми – установа, яка займається дизайном. Організовуємо виставки, проводимо дослідницькі проекти та організовуємо семінари. Маємо добре обладнану керамічну, скляну, швейну та столярну майстерню. Перед вашим приїздом ми разом з вами визначимо тематику та сферу діяльності, якою ви зможете в нас зайнятись.

Як зголоситись: Надішліть електронного листа на адресу residency@idkielce.plНапишіть кілька слів про себе. Якщо маєте резюме та портфоліо, прикріпіть до листа. (може також додати посилання на ваш веб-сайт, тощо)


Jeśli słyszeliście o innych programach – skontaktujcie się z nami, z pewnością dołączymy informację o nich na portalu.