28.09.2018

ZESTAWIENIE: stypendia krajowe w październiku

W naszym comiesięcznym zestawieniu stypendiów znajdziecie aż 74 oferty stypendiów krajowych, których nabory wniosków kończą się w październiku. A przecież to nie wszystko! Jest jeszcze zestawienie ofert stypendiów zagranicznych, do którego zapraszamy tu.

Zestawienie ofert stypendiów do pobrania w pdf –> tu

STYPENDIA KRAJOWE
Zasięg ogólnopolski
 • Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta
  Dla niemieckich uczonych
  Termin zgłaszania kandydatur: do 1 października
  Szczegóły
 • Stypendia doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”
  Dla doktorantów wszystkich dziedzin nauki
  Termin składania wniosków: do 2 października
  Szczegóły
 • Stypendium obiadowe Dzwonka
  Dla uczniów
  Termin składania wniosków: do 5 października
  Szczegóły
 • Stypendia Klubu ZONTA Warszawa dla studentek warszawskich uczelni artystycznych
  Dla studentek warszawskich uczelni artystycznych
  Termin składania wniosków: do 5 października
  Szczegóły
 • Grand Prix KRRiT za reportaż i dokument radiowy i XXIV Konkurs Stypendialny im. Jacka Stwory
  Dla twórców, którzy nie ukończyli 35 lat
  Termin składania prac (stypendium): do 7 października
  Szczegóły
 • Stypendia Fundacji Łazarskiego
  Dla studentów i osób rozpoczynających studia na Uczelni Łazarskiego
  Termin składania wniosków: do 9 października
  Szczegóły
 • Stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów (również województwo zachodniopomorskie)
  Dla studentów
  Termin składania wniosków: do 10 października
  Szczegóły
 • Program ±∞Zachęta – stypendium doktoranckie
  Dla doktorantów
  Termin składania wniosków: do 10 października
  Szczegóły
 • Konkurs i stypendium „Bilet za horyzont”
  Dla wszystkich
  Termin składania aplikacji: do 14 października
  Szczegóły
 • Program stypendialny MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
  Dla studentów i doktorantów
  Termin składania wniosków: do 15 października
  Szczegóły
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów
  Dla doktorantów
  Termin składania wniosków: do 15 października
  Szczegóły
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów
  Dla studentów
  Termin składania wniosków: do 15 października
  Szczegóły
 • Stypendium badawcze Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii na rok 2019
  Dla artystów
  Termin składania wniosków: do 15 października
  Szczegóły
 • Stypendia dla studentów pochodzenia romskiego w 2018 r.
  Dla studentów
  Termin składania wniosków: do 31 października
  Szczegóły
 • Konkurs o stypendia z Programu Młoda Polska na rok 2019
  Dla osób zajmujących się twórczością i krytyką artystyczną
  Termin składania wniosków: do 31 października
  Szczegóły
 • Stypendia Polish Institute of Advanced Studies (PIASt)
  Dla zagranicznych naukowców
  Termin składania wniosków: do 30 października
  Szczegóły
 • Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
  Dla młodych badaczy
  Termin składania wniosków: 25 września – 31 października
  Szczegóły
Województwo dolnośląskie
 • Enea Akademia Talentów (również kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)
  Dla uczniów
  Termin składania wniosków: do 15 października
  Szczegóły
 • Program stypendialny „Świat dla Młodych”
  Dla uczniów
  Termin składania wniosków: do 31 października
  Szczegóły
Województwo kujawsko-pomorskie
 • Bydgoszcz: stypendia dla absolwentów szkół ponadgminazjalnych
  Dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
  Termin składania wniosków: do 7 października
  Szczegóły
 • Toruń: stypendia dla studentów
  Dla studentów i absolwentów studiów toruńskich uczelni
  Termin składania wniosków: do 15 października
  Szczegóły
Województwo lubelskie
 • Program Stypendialny “Startuj z TP KUL”
  Dla absolwentów szkoły średniej rozpoczynających studia na KUL
  Termin składania wniosków: do 14 października
  Szczegóły
 • Stypendia dla studentów KUL działających na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  Dla studentów KUL
  Termin składania wniosków: do 25 października
  Szczegóły
Województwo lubuskie
 • Lubuskie: stypendia motywujące i przedsiębiorcze dla studentów
  Dla studentów
  Termin składania wniosków: do 15 października
  Szczegóły
 • Lubuskie: stypendia dla przyszłych lekarzy
  Dla studentów
  Termin składania wniosków: do 31 października
  Szczegóły
Województwo łódzkie
 • Stypendia Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
  Dla uczniów
  Termin składania wniosków: do 10 października
  Szczegóły
 • Jednorazowe stypendia Burmistrza Miasta Uniejów za wyniki w nauce
  Dla studentów z terenu gminy Uniejów
  Termin składania wniosków: do 10 października
  Szczegóły
 • Bełchatów: miejskie stypendia sportowe
  Dla sportowców
  Termin składania wniosków: do 15 października
  Szczegóły
 • Stypendia naukowe Gminy Łowicz
  Dla studentów
  Termin składania wniosków: do 15 października
  Szczegóły
Województwo małopolskie
 • Stypendia Klubu Krakowskiego 2018
  Dla uczniów krakowskich szkół
  Termin składania wniosków: do 1 października
  Szczegóły
 • Stypendium im. Braci Potoczków dla uczniów
  Dla uczniów i studentów
  Termin składania wniosków: do 1 października
  Szczegóły
 • Stypendium im. Braci Potoczków dla studentów
  Dla studentów
  Termin składania wniosków: do 15 października
  Szczegóły
 • Stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina
  Dla uczniów i studentów z terenu Gminy Bystra-Sidzina
  Termin składania wniosków: do 15 października (studenci)
  Szczegóły
 • Fundusz Stypendialny Ad Polonos
  Dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Termin składania wniosków: do 20 października
  Szczegóły
 • Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków – Uniwersytet Jagielloński
  Dla studentów pierwszego roku studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Termin składania wniosków: do 20 października
  Szczegóły
 • Małopolska: Regionalny Program Stypendialny 2018/2019
  Dla uczniów
  Termin składania wniosków: do 25 października
  Szczegóły
Województwo mazowieckie
 • Siedlce: stypendia artystyczne
  Dla osób zajmujących się twórczością artystyczną
  Termin składania wniosków: do 1 października
  Szczegóły
 • Marki: VIII edycja Programu Stypendialnego
  Dla uczniów i studentów
  Termin składania wniosków: do 5 października
  Szczegóły
 • Stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II
  Dla studentów
  Termin składania wniosków: do 10 października
  Szczegóły
 • Stypendia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
  Dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna
  Termin składania wniosków: do 30 października
  Szczegóły
Województwo opolskie
 • Nysa: stypendia sportowe
  Dla sportowców
  Termin składania wniosków: do 30 września
  Szczegóły
Województwo podlaskie
 • Stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce
  Dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
  Termin składania wniosków: do 10 października
  Szczegóły
 • Białystok: stypendia artystyczne
  Dla osób profesjonalnie zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury
  Termin składania wniosków: do 31 października
  Szczegóły
Województwo pomorskie
 • Chmielno: stypendia dla uczniów
  Dla uczniów szkół gimnazjalnych z Gminy Chmielno
  Termin składania wniosków: do 1 października
  Szczegóły
 • Stypendia dla sportowców z Pomorza
  Dla sportowców
  Termin składania wniosków: do 15 października
  Szczegóły
 • Chmielno: stypendia dla studentów
  Dla studentów
  Termin składania wniosków: do 31 października
  Szczegóły
Województwo śląskie
 • Mysłowice: stypendia uznaniowe
  Dla uczniów od IV klasy podstawowej i szkół ponadpodstawowych
  Termin składania wniosków: do 10 października
  Szczegóły
 • Stypendium Burmistrza Mikołowa dla studentów
  Dla studentów
  Termin składania wniosków: do 15 października
  Szczegóły
 • Stypendia POLAR-KNOW w roku akademickim 2018/2019
  Dla doktorantów środowiskowych Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych III stopnia oraz dla doktorantów II, III i IV roku z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, Instytutu Geofizyki PAN oraz Instytutu Oceanologii PAN
  Zasięg: województwo mazowieckie, pomorskie i śląskie
  Termin składania wniosków: do 15 października
  Szczegóły
 • Stypendia w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – IV edycja
  Dla uczniów szkoły ponadpodstawowej
  Termin składania wniosków: 24 września – 26 października
  Szczegóły
Województwo świętokrzyskie
 • XIII edycja Programu Stypendialnego „Żaczek” Fundacji „Daj Szansę”
  Dla uczniów
  Termin składania wniosków: do 5 października
  Szczegóły
Województwo wielkopolskie
 • Stypendia dla studentów z gminy Gostyń
  Dla studentów mieszkających w gminie Gostyń
  Termin składania wniosków: do 1 października
  Szczegóły
 • Stypendia naukowe Fundacji UAM dla doktorantów
  Dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Termin składania wniosków: do 10 października
  Szczegóły
 • Stypendia dla studentów od Marszałka Województwa Wielkopolskiego
  Dla studentów
  Termin składania wniosków: do 20 października
  Szczegóły
 • Program stypendialny im. dr. Jana Kulczyka
  Dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Termin przesyłania wniosków: do 28 października
  Szczegóły
 • Stypendia Stowarzyszenia Przyjaciele WOiAK Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  Dla studentów
  Termin składania wniosków: do 31 października
  Szczegóły
Województwo zachodniopomorskie
 • Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin
  Dla studentów i doktorantów
  Termin składania wniosków: do 10 października
  Szczegóły
 • Stypendia i nagrody Starosty Szczecineckiego
  Dla studentów
  Termin składania wniosków: do 14 października
  Szczegóły
 • Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Koszalina
  Dla sportowców
  Termin składania wniosków: do 30 października
  Szczegóły