14.06.2017

Trwa kolejna edycja Programu Stypendialnego AGRAFKA

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Agory i Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich zaprosiły lokalne organizacje (zamknięty katalog organizacji partnerskich) do nominowania kandydatów – utalentowanej młodzieży, do Programu Stypendialnego AGRAFKA.

Program AGRAFKA skierowany jest do wybitnej młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym, wykazującej się humanistycznymi i ścisłymi uzdolnieniami, mającej pomysł na własny rozwój oraz pochodzącej ze społeczności, w których działają lokalne organizacje partnerskie.

Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy), sytuacja socjalno-bytowa kandydatów oraz ich pomysły na rozwój osobisty.

Stypendium wynosić będzie do 300 zł miesięcznie (przez 10 miesięcy).

Nominacje kandydatów do stypendium Programu AGRAFKA przesyłają organizacje, zwane dalej nominatorami, które:
• realizują programy stypendialne zgodnie z celami statutowymi,
• posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji programów stypendialnych,
• posiadają status Ośrodka Działaj Lokalnie (ODL) lub są zrzeszone w Federacji Funduszy Lokalnych.

W wyjątkowych sytuacjach nominacje mogą składać inne organizacje pozarządowe, o podobnym profilu jak wyżej wymienione, jednakże każdorazowo muszą posiadać zgodę Akademii.

Lista ODL znajduje się na stronie:
dzialajlokalnie.pl/log/przegladaj.html#.VysNnDHSNho

Lista Funduszy Lokalnych: www.ffl.org.pl/pl/czlonkowie

Obecnie w naszej bazie znajdziesz informacje o przyjmowaniu zgłoszeń przez lokalne organizacje:

Nominacje do Programu Stypendialnego Agrafka organizacje mogą nadsyłać do 31 lipca 2017 r.
W wersji papierowej na adres:
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,
ul. Marszałkowska 6/6,
00-590 Warszawa, tel. +48 22 622 01 22.

w wersji elektronicznej (skan JPG lub PDF bez załączników): e.dmochowska@filantropia.org.pl

Więcej informacji w regulaminie Konkursu.

Informacje pochodzą ze strony filantropia.org.pl