Wyszukiwarka stypendiów

Organizator -+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia0
 • fundacje i stowarzyszenia57
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
 • inny0
Zasięg -+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie5
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie7
 • mazowieckie5
 • opolskie0
 • podkarpackie6
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie7
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie0
Rodzaj -+zaznacz wszystkie
 • artystyczne12
 • inne3
 • muzyczne0
 • naukowe87
 • socjalne42
 • sportowe8
Grupa docelowa -+zaznacz wszystkie
 • uczniowie43
 • studenci58
 • absolwenci5
 • doktoranci3
 • naukowcy1
 • inni6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej

organizator:

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 31.07.2018

Stypendia na I rok studiów – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej już po raz dwunasty bierze udział w programie ,,Stypendia pomostowe”, który ma na celu umożliwienie zdolnej młodzieży pochodzącej z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na podjęcie studiów.
Stowarzyszenie cieszy się, że po raz kolejny może spełnić marzenia ambitnej młodzieży o zdobyciu wyższego wykształcenia. Udział w programie XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych (Segment II) stwarza młodym ludziom warunki do osobistego rozwoju, tworzenia kapitału społecznego i budowania postaw obywatelskich od czego niewątpliwie zależy powodzenie w dorosłym życiu.

Podobnie, jak w latach ubiegłych w II segmencie partnerami programu i fundatorami stypendiów obok Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Skomlińskiej jest Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski i Fundacja Wspomagania Wsi. W ramach programu ufundowane zostaną dwa stypendia w wysokości 5.000 zł każde, wypłacane w 10 ratach od października 2018 r. do lipca 2019 r. po 500,00 zł miesięcznie na indywidualne konta stypendystów.

Aby ubiegać się o stypendium w XVII edycji programu (2018/2019) musisz:

 • Ukończyć szkołę średnią w 2018 r. i być maturzystą z 2018 roku;
 • Zostać przyjęty na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
 • Być mieszkańcem Gminy Skomlin. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
 • Pochodzić z rodziny, której dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 1.575,00 zł brutto wyliczony z czerwca 2018 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.
 • Osiągać na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.
 • Posiadać rekomendację Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Skomlińskiej.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
Wnioski do ubiegania się o stypendium można pobrać w pok. Nr 1 Urzędu Gminy Skomlin, a wszelkie informacje o programie można uzyskać pod numerem tel. 886-44-77 wew. 20.

Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2018 r.

Informacje pochodzą ze strony smzs.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej
ul. Trojanowskiego 1
98-346 Skomlin

smzs@smzs.pl
smzs.pl

Dokumenty

do pobrania