Wyszukiwarka stypendiów

Organizator -+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia0
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa1
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd37
 • inny0
Zasięg -+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie0
 • mazowieckie7
 • opolskie2
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie0
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie1
Rodzaj -+zaznacz wszystkie
 • artystyczne9
 • inne0
 • muzyczne1
 • naukowe18
 • socjalne6
 • sportowe26
Grupa docelowa -+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci30
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy6
 • inni32
ARCHIWUM
Wróć do listy

Murowana Goślina – stypendia sportowe

organizator:

Urząd Gminy Murowana Goślina

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2018

Murowana Goślina – stypendia sportowe

Stypendia sportowe są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej z dnia 22 września 2015 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

Mogą je otrzymać zawodnicy, którzy łącznie spełniają następujące kryteria:
a) posiadają aktualną licencję polskiego związku sportowego, uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach olimpijskich, paraolimpijskich lub innych,
b) uprawiają dyscyplinę sportu objętą programem Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich w kategorii junior, młodzieżowiec lub senior,
c) zamieszkują na terenie gminy Murowana Goślina,
d) osiągnęli znaczący wynik sportowy w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
e) nie otrzymują stypendium sportowego finansowanego przez klub sportowy, w ramach dotacji uzyskanych z budżetu gminy.

Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie stypendiów są:
a) klub sportowego, którego kandydat do stypendium jest członkiem lub
b) związek sportowy właściwy dla danego sportu.

Wniosek powinien zawierać informacje o dotychczasowych startach i osiągnięciach zawodnika, w szczególności:
a) dane osobowe zawodnika i dane wnioskodawcy,
b) informację o osiągnięciach sportowych zawodnika, potwierdzoną przez właściwy związek sportowy,
c) plan startów i szkoleń obejmujący okres wnioskowanego stypendium,
d) oświadczenie o zobowiązaniu do niezwłocznego poinformowania Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina o wystąpieniu okoliczności mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub pozbawienie stypendium.

Wniosek o stypendium składa się do dnia 30 listopada roku poprzedzającego otrzymanie stypendium.
Wzór wniosku można znaleźć TU

Informacja pochodzi ze strony: bip.murowana-goslina.pl

Kontakt

Urząd Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina