3.03.2018

Stypendia w marcu

Przyroda dookoła budzi się  z zimowego snu, tak samo nasza baza. Co raz więcej ciekawych ofert stypendialnych pojawia się na naszych stronach. Jest trochę nowości tak jak stypendia literackie od Fundacji PGZ ale i kolejne edycje dobrze znanych programów stypendialnych np. stypendium Marzenie o Nauce.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem!

Można je również pobrać w formacie pdf tu.

STYPENDIA KRAJOWE
Zasięg ogólnopolski
 • Program Stypendialny dla Młodych Naukowców
  Termin składania wniosków mija 1 marca
  Szczegóły
 • Program First Team
  Termin składania wniosków upływa 5 marca
  Szczegóły
 • Program HOMING
  Termin składania wniosków upływa 5 marca
  Szczegóły
 • Program POWROTY
  Termin składania wniosków upływa 5 marca
  Szczegóły
 • IV edycja stypendium im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”
  Termin składania wniosków mija 13 marca
  Szczegóły
 • Stypendium literackie Fundacji PGZ
  Termin składania wniosków upływa 15 marca
  Szczegóły
 • XIII edycja konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców
  Termin składania wniosków mija 31 marca
  Szczegóły
 • Stypendium Marzenie o Nauce
  Termin składania wniosków mija 31 marca
  Szczegóły
Województwo lubelskie
 • Stypendia artystyczne w województwie lubelskim
  Termin składania wniosków mija 31 marca
  Szczegóły
Województwo łódzkie
 • Sieradz: Stypendia sportowe
  Termin składania wniosków mija 6 marca
  Szczegóły
Województwo małopolskie
 • Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego
  Termin składania wniosków mija 26 marca
  Szczegóły
Województwo mazowieckie
 • XIII edycja Programu Stypendialnego im. Filistra prof. Jerzego Staniszkisa
  Termin składania wniosków mija 11 marca
  Szczegóły
 • Mazowsze: Stypendia dla studentów uczelni artystycznych
  Termin składania wniosków upływa 30 marca
  Szczegóły
Województwo opolskie
 • Marszałkowskie Talenty – stypendia Marszałka Województwa Opolskiego
  Termin składania wniosków mija 9 marca
  Szczegóły
Województwo zachodniopomorskie
 • Stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w dziedzinie kultury
  Termin składania wniosków mija 5 marca
  Szczegóły
 • Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin
  Termin składania wniosków mija 9 marca
  Szczegóły
 • Stypendia „Janko Muzykant” dla uzdolnionych muzycznie
  Termin składania wniosków mija 30 marca
  Szczegóły
STYPENDIA ZAGRANICZNE
Cały świat
 • Stypendium ZONTY – Young Women in Public Affairs Award
  Termin składania aplikacji mija 1 marca
  Szczegóły
 • Stypendia Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (PSFCU) dla studentów
  Termin składania aplikacji mija 1 marca
  Szczegóły
Austria
 • Stypendium im. Paula Celana dla tłumaczy
  Termin składania aplikacji mija 18 marca
  Szczegóły
Chiny
 • Stypendia na studia z informatyki – University of Jinan (UJN) w Chinach
  Termin składania aplikacji mija 20 marca
  Szczegóły
Francja
 • Stypendia rządu francuskiego BGF Master 2
  Termin składania aplikacji mija 7 marca
  Szczegóły
 • Stypendia BGF Doktorat Cotutelle na studia we Francji
  Termin składania aplikacji mija 7 marca
  Szczegóły
 • Francja: Stypendia Doktorat
  Termin składania aplikacji mija 7 marca
  Szczegóły
 • Francja: stypendia BFG studia artystyczne
  Termin składania aplikacji mija 7 marca
  Szczegóły
Holandia
 • Stypendium na realizację studiów magisterskich w Utrechcie (geologia)
  Termin składania aplikacji mija 1 marca
  Szczegóły
Kanada
 • Roczne stypendium pamięci Edwarda Barrego McDougall
  Termin składania aplikacji mija 1 marca
  Szczegóły
Niemcy
 • MaxPo stypendia doktoranckie w Niemczech
  Termin składania aplikacji mija 15 marca
  Szczegóły
 • Stypendia doktoranckie GESS na Uniwersytecie w Mannheim
  Termin składania aplikacji mija 31 marca
  Szczegóły
 • Stypendium im. Albrechta Lemppa 2018 (również Polska)
  Termin składania aplikacji mija 31 marca
  Szczegóły
Polska
 • Stypendia Wschodnie – nabór dla kandydatów z Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej
  Termin składania aplikacji mija 15 marca
  Szczegóły
 • NAWA: Program stypendialny dla Polonii
  Termin składania aplikacji mija 31 marca
  Szczegóły
 • Stypendia im. Lane’a Kirklanda
  Termin składania wniosków mija 1 marca
  Szczegóły
Stany Zjednoczone
 • Stypendia dla studentów szkół wyższych w USA – finansowanie studiów
  Termin aplikacji mija 1 marca
  Szczegóły