6.06.2017

Stypendia na II, III i IV rok studiów dla stypendystów pomostowych

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła pierwsze konkursy o stypendia korporacyjne na III i IV rok studiów dla stypendystów pomostowych:

  • konkurs o stypendia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
  • konkurs o stypendia EKONOMIA+ Narodowego Banku Polskiego
  • konkurs o stypendia Fundacji mBanku

W roku akademickim 2017/2018, na studentów III i IV roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich albo I roku studiów II stopnia – stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych (studentów objętych Programem podczas I roku studiów), którzy osiągną najlepsze wyniki w nauce, czekają stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie.

Aplikacja on-line do składania wniosków o stypendia aktywna będzie od 15 czerwca do 31 lipca 2017 r. do godz.16.00.

Szczegółowe informacje można znaleźć w na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl.

Fundatorami stypendiów są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski oraz Fundacja mBanku.
Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Informacje pochodzą ze strony: www.stypendia-pomostowe.pl

Na studentów – stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych (studentów objętych Programem podczas I roku studiów), którzy osiągną po I roku studiów najlepsze wyniki w nauce, czekają zaś stypendia na II rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy w trakcie roku akademickiego 2017/2018.

Stypendia przyznawane są w ramach ogłaszanego wiosną każdego roku konkursu PRYMUS, do którego przystąpić mogą wszyscy stypendyści pomostowi.

Aplikacja on-line do składania wniosków o stypendia aktywna będzie od 15 czerwca do 31 lipca 2017 r. do godz.16.00. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można znaleźć na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl.

Konkursem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Fundatorami stypendiów w Konkursie są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski.

Informacje pochodzą ze strony: www.stypendia-pomostowe.pl