5.07.2018

Różne opcje wsparcia finansowego – świadczenie “Dobry start”

Na naszym portalu informujemy o różnych formach wsparcia finansowego. Skupiamy się na tych, które nie pochodzą bezpośrednio od państwa, więc często nie są dużymi, powszechnymi programami. Nie należy o nich jednak zapominać, a w tym roku warto wspomnieć o nowym świadczeniu „Dobry start”. Po raz pierwszy w tym roku wszyscy uczniowie otrzymają jednorazowe wsparcie na początku roku szkolnego. To wsparcie otrzyma każdy uczeń, niezależnie od dochodu rodziny – wsparcie trafi do 4,6 mln dzieci w wysokości ok. 1,4 mld złotych rocznie.

Najważniejsze informacje

Wsparcie przysługuje raz w roku uczniowi do ukończenia 20 roku życia. W przypadku ucznia niepełnosprawnego taka pomoc będzie przysługiwała do ukończenia 24 roku życia.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek do 30 listopada.

Kto może złożyć wniosek? Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczn05y dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek? Dokładnie w tych samych miejscach, w których składa się wnioski o 500plus, czyli w urzędzie miasta/gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej (np. centrum świadczeń) właściwej dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Kiedy złożyć wniosek? Wniosek można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl), przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Artykuł przygotowany na podstawie informacji men.gov.pl