Wyszukiwarka konkursów

Organizator -+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia46
 • szkoła wyższa25
 • firma20
 • instytucja rządowa20
 • samorząd29
 • inny5
Zasięg -+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie122
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie0
 • łódzkie1
 • lubelskie0
 • lubuskie0
 • małopolskie4
 • mazowieckie0
 • opolskie0
 • podkarpackie0
 • podlaskie0
 • pomorskie0
 • śląskie0
 • świętokrzyskie0
 • warmińsko-mazurskie0
 • wielkopolskie1
 • zachodniopomorskie0
Rodzaj -+zaznacz wszystkie
 • muzyczne0
 • literackie18
 • sportowe0
 • artystyczne39
 • naukowe79
 • inne1
Grupa docelowa -+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci94
 • absolwenci92
 • doktoranci44
 • naukowcy19
 • dla każdego3
 • inni40
ARCHIWUM
Wróć do listy

NOTO – Międzynarodowy Konkurs Studencki im. Józefa Czapskiego

organizator:

Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.02.2018

NOTO – Międzynarodowy Konkurs Studencki im. Józefa Czapskiego

Konkurs jest częścią projektu Noto Art, który realizowany jest od 2012 roku. Konkurs jest unikalnym w swoim charakterze wydarzeniem artystycznym. Jego zadaniem jest popularyzacja idei intymnej notacji. Ukazanie poprzez Konkurs zeszytowych zapisów pozwala także na nietypowy podgląd aktualnych tendencji w sztuce i życiu społecznym młodych artystów.

W trzech edycjach Konkursu w 2012, 2014 i 2016 roku, wzięło udział około 400 studentów ze wszystkich uczelni i wydziałów artystycznych w Polsce.

Hasłem przewodnim Konkursu jest słowo POCZĄTEK, rozumiane między innymi jako: start, młodość, inicjacja, narodziny koncepcji, rozpoczęcie dzieła, liniowa narracja,tajemnica oraz czas będący miarą rzeczy.

Konkurs kierowany jest do studentów szkół i kierunków artystycznych wyższych uczelni w Polsce i za granicą, absolwentów wyższych szkół artystycznych (dwa lata po zakończeniu I lub II stopnia studiów).

Decyzje o zakwalifikowaniu prac na Wystawę Konkursową oraz przyznaniu nagród i wyróżnień podejmuje Międzynarodowe Jury Konkursu powołane przez Organizatorów spośród artystów, pedagogów szkół artystycznych oraz animatorów kultury w kraju i za granicą. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn.

Konkurs NOTO jest konkursem otwartym, bezpłatnym i dobrowolnym. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest stosowanie się do Regulaminu Konkursu.
Uczestnik może zgłosić minimum jedną, a maksymalnie dwie prace konkursowe zwane dalej Notatnikiem w formie zeszytu, notesu lub sczepionych kartek, wygodnych w przeglądaniu (dłuższy bok Notatnika nie może przekraczać 30 cm) wraz z wypełnioną i podpisaną Kartą Zgłoszeniową nr 1 oraz Kartą Zgłoszeniową nr 2.

Od daty ogłoszenia Konkursu zaczyna się I Etap Konkursu. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres mailowy konkursnoto@up.krakow.pl do dnia 14 lutego 2018 roku.
Należy nadesłać: 1 cyfrową fotografię każdego zgłoszonego Notatnika jako przedmiotu (zdjęcie zamkniętego notatnika-obiektu), 6 cyfrowych fotograficznych reprodukcji rozkładówek z każdego zgłoszonego Notatnika, Kartę Zgłoszeniową nr 1 oraz Kartę Zgłoszeniową nr 2. Reprodukcje fotograficzne wierne oryginałom Notatników powinny być zapisane cyfrowo w formie plików JPG dłuższy bok 1200 pikseli,150 dpi, przestrzeń barw RGB, wielkość pojedynczego pliku do 1 MB. Zgłaszane pliki należy nazwać ciągiem cyfr, zwanym dalej ID, które nadaje sam Uczestnik według wzoru:
‒ obiekt (sześciocyfrowe ID) – 0 (obiekt),
‒ rozkładówki (sześciocyfrowe ID) – od 1 do 6 (zdjęcie rozkładówki).

Wraz z zakodowanymi pracami należy przesłać na adres mailowy: konkursnoto@up.krakow.pl wypełnioną Kartę Zgłoszeniową nr 1 oraz Kartę Zgłoszeniową nr 2. Przesłanie wypełnionych kart w wersji elektronicznej jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w Regulaminie Konkursu. Karta Zgłoszeniowa nr 1 powinna być wypełniona w języku polskim lub angielskim. Karta Zgłoszeniowa nr 2 powinna być wypełniona tylko w języku angielskim. Podanie przez Uczestnika w Kartach Zgłoszeniowych nieprawdziwych informacji może skutkować wykluczeniem z udziału w Konkursie NOTO.

Informacja o zakwalifikowaniu Notatników do II etapu Konkursu zostaną ogłoszone dnia 20 lutego 2018 roku.

Pełna dokumentacja konkursu widnieje w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: noto.up.krakow.pl

Kontakt

Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Sztuki
ul. Mazowiecka 43
30-019 Kraków

konkursnoto@up.krakow.pl
noto.up.krakow.pl

Dokumenty

do pobrania