Wyszukiwarka konkursów

Organizator -+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia51
 • szkoła wyższa12
 • firma19
 • instytucja rządowa23
 • samorząd31
 • inny7
Zasięg -+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie117
 • dolnośląskie0
 • kujawsko-pomorskie0
 • łódzkie1
 • lubelskie0
 • lubuskie0
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • opolskie0
 • podkarpackie1
 • podlaskie0
 • pomorskie2
 • śląskie0
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie0
 • zachodniopomorskie0
Rodzaj -+zaznacz wszystkie
 • literackie26
 • muzyczne0
 • sportowe0
 • artystyczne36
 • naukowe74
 • inne11
Grupa docelowa -+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci84
 • absolwenci82
 • doktoranci40
 • naukowcy14
 • dla każdego23
 • inni21
ARCHIWUM
Wróć do listy

Konkurs o Nagrodę ABB 2017/2018

organizator:

Centrum Badawcze ABB

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2017

Konkurs o Nagrodę ABB 2017/2018

Konkurs obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim, z następujących dziedzin:

 • Elektroenergetyka
 • Automatyka i diagnostyka przemysłowa
 • Energoelektronika
 • Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania
 • Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie
 • Technologie i systemy informatyczne
 • Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych

Fundatorem nagrody jest Dyrektor Centrum Badawczego ABB oraz Prezes Zarządu ABB Sp. z o.o. Nagrody przyznane będą za opracowanie indywidualne lub zbiorowe. Szczegółowe zasady przyznawania nagród zawarte są w Regulaminie Konkursu.

W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

 • Nagroda Główna 30 000 PLN
 • 2 Wyróżnienia po 15 000 PLN

Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap – zgłoszenia do 15.11.2017
Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu go wraz ze streszczeniem pracy, pocztą zwykłą na adres Centrum Badawczego ABB w Krakowie lub pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com. W streszczeniu tym należy wykazać innowacyjność i oryginalny charakter pracy, nie powinno ono zawierać więcej niż 1000 słów. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 50 prac. Laureaci I Etapu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 31.12.2017. Lista Laureatów zostanie również opublikowana na stronie www.abb.pl/konkurs

II etap – zgłoszenia do 31.01.2018
W tym etapie Konkursu wezmą udział tylko Laureaci I Etapu. Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu go wraz z egzemplarzem pracy, pocztą zwykłą na adres Centrum Badawczego ABB w Krakowie.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w maju 2018.

Zapytania można również wysyłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com.

Szczegółowy harmonogram Konkursu

ETAP I
do 15.11.2017 – Termin nadsyłania zgłoszeń
do 31.12.2017 – Ogłoszenie wyników I Etapu

ETAP II
od 31.12.2017 do 31.01.2018 – Termin nadsyłania prac
od 31.01.2018 – Przegląd i ocena prac

WYNIKI
do 31.05.2018 – Powiadomienie Laureatów Konkursu pocztą elektroniczną
Maj 2018 – Oficjalne ogłoszenie Laureatów Konkursu

Informacje pochodzą ze strony: new.abb.com.

Kontakt

Centrum Badawcze ABB
ul. Starowiślna 13 A
31-038 Kraków

konkurs@pl.abb.com
new.abb.com

Dokumenty

do pobrania