Wyszukiwarka konkursów

Organizator -+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa11
 • firma19
 • instytucja rządowa11
 • samorząd34
 • inny5
Zasięg -+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie93
 • dolnośląskie0
 • kujawsko-pomorskie0
 • łódzkie1
 • lubelskie0
 • lubuskie0
 • małopolskie0
 • mazowieckie1
 • opolskie0
 • podkarpackie0
 • podlaskie0
 • pomorskie0
 • śląskie0
 • świętokrzyskie0
 • warmińsko-mazurskie0
 • wielkopolskie0
 • zachodniopomorskie0
Rodzaj -+zaznacz wszystkie
 • muzyczne0
 • literackie21
 • sportowe0
 • artystyczne42
 • naukowe45
 • inne3
Grupa docelowa -+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci68
 • absolwenci57
 • doktoranci23
 • naukowcy18
 • dla każdego5
 • inni32
ARCHIWUM
Wróć do listy

Konkurs na prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych w dziedzinie rachunkowości

organizator:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.02.2019

Konkurs na prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych w dziedzinie rachunkowości

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 5 listopada 2018 r. ogłosiła rozpoczęcie 50. edycji konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości.

Organizatorzy proszą o nadsyłanie prac konkursowych na adres:

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
00 – 443 Warszawa ul. Górnośląska 5

w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2019 r.

Prace na konkurs i do nagród zgłaszane są przez:

 • kierowników jednostek organizacyjnych szkół wyższych (katedr, instytutów, zakładów), przy których dana praca została napisana (prace magisterskie lub dyplomowe) lub obroniona (prace habilitacyjne i doktorskie),
 • kierowników jednostek organizacyjnych szkół wyższych, instytucji naukowych, wydawców i innych podmiotów prawa polskiego.

Należy  również przesłać w odniesieniu do każdej zgłoszonej pracy:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy podpisany przez kierownika jednostki organizacyjnej,
 • jeden egzemplarz pracy w wersji papierowej,
 • pełny tekst pracy w wersji elektronicznej w formacie PDF na dysku CD lub na pendrivie,
 • deklarację autora, wyrażającego zgodę na wzięcie udziału w konkursie,
 • kopię dokumentu władz uczelni o nadaniu odpowiedniego stopnia.

Prace zgłaszane na konkurs poddawane są podwójnej ocenie, według następujących kryteriów:

 • związek przedmiotu badań z celami działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • stopień trudności tematu,
 • samodzielny, twórczy wkład autora w rozwiązywanie tematu,
 • dobór i stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
 • teoretyczna wartość pracy,
 • praktyczna użyteczność pracy,
 • poprawność ujęcia treści pod względem rzeczowym (merytorycznym),
 • poprawność ujęcia treści pod względem językowym i formalnym.

Informacje pochodzą ze strony: www.skwp.pl

Kontakt

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa


instytut.skwp.pl