1.09.2017

III edycja programu stypendialnego ±∞Zachęta

Fundacja GESSEL dla Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki ogłasza III edycję programu stypendialnego: ±∞Zachęta.

Celem Programu ±∞Zachęta jest wspieranie magistrantów i doktorantów mających ciekawe idee, projekty, pomysły, które realizują w obszarze badań nad współczesną teorią i historią sztuki i kultury.
Program wspiera finansowo badaczy, którzy w swoich pracach podejmują analizę tematów powiązanych z szeroko pojętą działalnością Zachęty-Narodowej Galerii Sztuki, począwszy od powstania TZSP, poprzez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Państwową Galerię Sztuki aż po Zachętę – Narodową Galerię Sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem przynajmniej jednego z następujących zagadnień: polityki kulturalnej PRL; historii wystawiennictwa i muzeologii; mecenatu państwa; monografii artystów; ekonomii; problemów prawnych; funkcjonowania instytucji kultury w dobie transformacji. Program skierowany jest do kierunków humanistycznych oraz ekonomicznych.

LAUREACI KONKURSU STYPENDIALNEGO ±∞Zachęta:
W 2015 roku Fundacja GESSEL przyznała stypendium doktoranckie Krzysztofowi Kościuczukowi na dokończenie pracy pt. Wybrane zagadnienia dotyczące wystaw sztuki w latach 60. i 70. w Polsce.
W 2016 roku wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę magisterską otrzymała Zofia Czartoryska za pracę pt. Sztuka outsiderów jako sztuka współczesna. Przypadek wystawy „Po co wojny są na świecie” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Od 2017 roku naszym kolejnym stypendystą jest Tomasz Szczepanek, reżyser teatralny, doktorant w instytucie filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, który piszę pracę doktorską pt. Sztuka porażki – emancypacja polityczna przez estetykę na przykładzie sztuki queerowej i postkolonialnej.

Zgłoszenia do konkursu o nagrodę za najlepszą prace magisterską należy składać do 30 września 2017 roku.

Zgłoszenia do konkursu o stypendia doktoranckie należy składać do 10 października 2017 roku.

Informacje o programie:
www.zacheta.art.pl/pl/o-nas/fundacja-gessel
www.gessel.pl/Fundacja GESSEL dla Zachęty
www.facebook.com/Fundacja GESSEL dla Zachęty

Informacja nadesłana przez Organizatora.