23.12.2016

Laureaci konkursu „Sukces zaczyna się od stypendium”

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy sylwetki trójki uzdolnionych stypendystów, którzy zwyciężyli w konkursie „Sukces zaczyna się od stypendium”. Zadaniem konkursowym było stworzenie krótkiego filmu (lub fotokastu), opisującego zmiany, które stypendium wniosło  w życie uczestników. Do udziału w konkursie zaprosiliśmy byłych i obecnych stypendystów programów stypendialnych krajowych lub zagranicznych, organizowanych przez fundacje, stowarzyszenia, firmy, jednostki samorządu terytorialnego i uczelnie wyższe, a także finansowanych z funduszy europejskich lub budżetu państwa.

Wojciech Kuczyński w okresie 2013-2016 zdobył Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego dla najlepszych studentów, stypendium ERASMUS, a także stypendium- staż kliniczny w Japonii.

Dzięki zdobytym stypendiom udało mu się wyjechać do najlepszych ośrodków akademickich na świecie. Kształcenie pod opieką światowych specjalistów, autorytetów naukowych pozwoliło mu na pogłębienie wiedzy medycznej. Jak mówi: „Stypendia umożliwiają podróżowanie, poznawanie kultury i historii krajów, do których wyjeżdżamy, by zdobywać wiedzę. Najważniejszą korzyścią odniesioną ze zdobytych stypendiów, jest przede wszystkim przyjaźń, która jest naturalnym uzupełnieniem współpracy”. Dodatkowo w trakcie stypendium Wojciech nabył umiejętności językowe (dziś mówi biegle po angielsku i włosku) i społeczne. „Zdobycie pierwsze stypendium- stypendium rektora dla najlepszych studentów, otworzyło możliwość ubiegania się po kolejne stypendia, z czasem ich otrzymywanie stawało się prostsze, w wyniku efektu domina. Najtrudniejszy jest pierwszy krok” –  w taki sposób laureat zachęca młodych ludzi do poszukiwania programów stypendialnych.

Zajrzyjcie do jego pracy konkursowej:

Magdalena Leszko od 2011 do 2016 roku była stypendystką Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w ramach Fulbright Graduate Student Award.

Dzięki stypendium rozpoczęła studia doktoranckie, które zakończyły się uzyskaniem tytułu doktora nauk humanistycznych. Jak wspomina: „Dostęp do wielu materiałów, najnowocześniejszych metod w diagnozowaniu choroby Alzheimera oraz godziny rozmów z profesorami pomogły mi w budowaniu mojej kariery naukowej. Największą radość dało mi jednak to, że mogłam z innymi podzielić się wiedzą zdobytą w Stanach poprzez prowadzenie wykładów i warsztatów na temat demencji. Otrzymanie stypendium było również podróżą w głąb siebie”. Stypendium dało Magdalenie wiarę we własne możliwości oraz motywację do tego, aby dalej rozwijać umiejętności”. Na koniec dodaje: „Cieszę się, że oprócz rozwoju naukowego oraz poznawania ludzi, mogłam także pokazać Amerykanom, jak pięknym krajem jest Polska”.

Zainspirujcie się, oglądając jej pracę konkursową:

Patrycja Natalia Skoczylas jest wieloletnią stypendystką Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk” oraz Stypendium Prezydenta Miasta Głogowa.

Tytuł stypendysty „zDolny Śląsk” jest dla niej szczególnym wyróżnieniem ze względu na charakter programu, wspierającego „kandydatów z osobowością”, którzy wytrwale pracują nad rozwojem własnych talentów i angażują się na rzecz lokalnych społeczności. Wsparcie finansowe, które otrzymuje, pozwoliło jej szlifować umiejętności z zakresu języków niemieckiego i angielskiego – zdobyć certyfikaty na poziomie C1 oraz brać udział w wielu międzynarodowych projektach, kursach, szkoleniach i warsztatach. Oprócz tego mogła swobodnie rozwijać moje pasje z zakresu filmu, fotografii oraz muzyki. Stypendia umożliwiły jej także zakup profesjonalnego sprzętu, programów do obróbki materiału foto i wideo oraz uczestnictwo w wielu szkoleniach i kursach w tym zakresie. Dodaje również: „Sądzę jednak, że nie sprawiło by mi to tak wielkiej przyjemności i radości, gdyby nie radość w oczach ludzi, z którymi dzielę się moimi umiejętnościami i pasjami. Wszystko, czego nauczyłam się korzystając z różnorodnych form rozwoju, staram się przekładać na pracę z młodzieżą i dziećmi pomagając w nauce języków obcych, prowadząc warsztaty językowo-filmowe oraz fotograficzne, aktywnie uczestnicząc w koncertach i akcjach charytatywnych. To wszystko daje mi poczucie, że dobrze wykorzystuję ofiarowane mi możliwości”.

Zobaczcie, w jaki sposób swój sukces Patrycja pokazała w pracy konkursowej:

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom, a także uczestnikom konkursu!

Stypendia dają moc. Stypendia mogą pomóc w rozwoju,  w podjęciu ważnych decyzji edukacyjnych, w spełnianiu marzeń. Wejdź na www.mojestypendium.pl i znajdź stypendium dla siebie!

Organizatorem Konkursu była Fundacja Dobra Sieć, a partnerem Konkursu- Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.