11.09.2017

AFS – rekrutacja 2017/2018

Czym jest program AFS?

AFS jest największą na świecie edukacyjną organizacją wymian międzykulturowych dla młodzieży na poziomie licealnym, AFS Program Wymian Międzynarodowych dla młodzieży funkcjonuje w ponad 80 krajach umożliwia kontakt z kulturami na całym świecie, dzięki wsparciu wolontariuszy z AFS. Od 1947 roku w programie wzięło udział ponad 400 000 młodych ludzi. Głównym celem programu jest edukacja międzykulturowa ponad pwszelkimi podziałami: politycznymi, religijnymi i innymi oraz zmiena uprzedzeń w stosunku do innych nacji.
Jesteśmy częścią międzynarodowej organizacji z 100-letnią tradycją, w Polsce od 2015 funkcjonujemy w formie stowarzyszenia, jako organizacja pozarządowa, wcześniej w ramach Fundacji Ks. Siemaszki. Od 2004 roku gościliśmy ponad 130 uczniów z: Niemiec, Turcji, Włoch, Belgii, Hiszpanii, Francji, Meksyku, Argentyny, Hondurasu, Tajlandii, Australii i Hongkongu; a za granicę wyjechało ponad 220 polskich uczniów, do takich krajów jak: Włochy, Niemcy, Francja, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Austria, Portugalia, Szwajcaria, Argentyna, Dominikana, Kostaryka, Tajlandia, Norwegia Japonia, USA. Polska jest aktualnie bardzo atrakcyjnym krajem na świecie dla młodych ludzi.
Poza wysylaniem i goszczeniem, trzecim ważnym filarem organizacji są wolontariusze, to oni tworzą program, organizują, pomagają uczniom i rodzinom goszczącym, także promują program, są ich ambasadorami.

Jak przebiega program i dlaczego warto w nim uczestniczyć?

Uczestnik programu spędza określony czas za granicą (3, 5, 10 miesięcy – rok szkolny). Przez ten okres ma obowiązek uczęszczania do szkoły. Organizację szkół na właściwym poziomie zapewnia organizacja AFS, są to szkoły publiczne w miarę możliwości najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku pobytu dziesięcio-miesięcznego, nie jest konieczna znajomość języka kraju goszczącego, AFS zapewnia na początku jego naukę.
Uczeń mieszka w rodzinie goszczącej staje się naturalnie jej członkiem i uczęszcza obowiązkowo do szkoły. Podczas pobytu za granicą w rodzinie goszczącej i w szkole, uczeń ma nieustanny kontakt z obcym językiem oraz jest zanurzony w nowej kulturze i panujących tam zwyczajach. Ma okazję uczestniczyć w spotkaniach rodzinnych, świętach okolicznościowych, może podjąć inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej oraz angażować się w działania w miejscowych organizacjach. Na podstawie tych doświadczeń uczeń buduje w sobie postawę wyrozumiałości i poszanowania dla innych ludzi, kultur i religii. Poprzez możliwość doświadczenia nowej kultury jako ktoś z zewnątrz, zyskuje także szersze spojrzenia na kulturę własnego kraju i regionu.
Rodziny goszczące otwierają drzwi swoich domów dla uczniów z całego świata i stają się ambasadorami swojej kultury. Mają one możliwość dzielenia się swoimi pomysłami, wartościami i zwyczajami z uczestnikami programu, którzy podejmując trudy i radości codziennego życia w nowej rodzinie stają się prawdziwymi domownikami. Równocześnie, rodziny mają okazję poznać swoją kulturę widzianą oczami osoby z innego kraju. Więzi tworzące się między uczestnikiem a rodziną z każdym dniem stają się mocniejsze, a wiele rodzin również po zakończeniu programu utrzymuje regularny kontakt z uczniami.

Dlaczego młodzież powinna brać udział w Progamach AFS?

● Wpływ AFS-u na społeczeństwo: Poprzez pomoc jednostkom, rozwijamy coraz bardziej efektywnie umiejętności komunikacyjne społeczeństwa, uczymy zrozumienia, wyrozumiałości i tolerancji dla tego, co nieznane.
● Szanse rozwoju kariery i poszerzenia wiedzy: Badania wykazały, że uczestnicy programu AFS mają więcej możliwości w podejmowaniu decyzji dotyczących ich przyszłych zawodów i zajmowanego w społeczeństwie miejsca. Ponadto często zdarza się, że uczestnicy programu ponawiają kształcenie za granicą na poziomie uniwersyteckim.
● Umiejętności językowe: Umiejętność używania języka obcego zapewnia niezliczone możliwości tak w pracy, jak i w zwykłych sytuacjach codziennego życia. Sposób, w jaki przeprowadzane są wymiany programu AFS sprawia, że jest on jednym z najbardziej efektywnych sposobów do nauczenia się obcego języka. Ponad 70% uczestników osiągnęło płynność w używaniu innego języka po ukończeniu rocznej nauki za granicą.
● Wrażliwość na inne kultury: Osoby, które biorą udział w programie AFS, wykazują większą wrażliwość na inne kultury i większą świadomość świata.

● Osobisty rozwój i osiąganie dojrzałości: Doświadczenie uczestników wymiany AFS zdobyte za granicą znacząco obniżyło ich poczucie strachu w sytuacjach wymagających odnalezienia się w nowym środowisku. Zaczęli się oni czuć swobodnie w towarzystwie osób o innych kulturach, zmienili swój sposób postrzegania świata i coraz rzadziej patrzą na niego w perspektywie „my” i oni”.

Udział w programie dla młodych ludzi jest pierwszym samodzielnym krokiem w świat, w dorosłość, a jeszcze przed ważnymi decyzjami o przyszłości (o kierunku studiów, o nauce za granicą), a jednak pod opieką wolontariuszy AFS. Wracają już obywatele Europy, Świata. Program AFS zmienia życie uczestników na zawsze – Organizatorzy nazywają to #AFSeffect.

Kontakt:
Agnieszka Gabryszewska – Fundraiser
tel. +48 535 284 085, agnieszka.gabryszewska@afs.org

Informacje zostały nadesłane przez Organizatora.