graduate-student-award-1160x535

19.03.2017

Fulbright Graduate Student Award

Jesteś absolwentem studiów wyższych? Marzysz o studiach w USA? Stypendium w wysokości do 47 000 USD może być twoje! Do 19 maja możesz ubiegać się o stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta – Fulbright Graduate Student Award – przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta administruje Programem Fulbrighta w Polsce. Program powstał w USA w 1946 roku i jest jednym z największych programów wymiany naukowej pomiędzy USA a innymi krajami. Program Fulbrighta jest obecny w Polsce nieprzerwanie od 1959 r.

Stypendyści programu
Magdalena Leszko dzięki stypendium Fulbright Graduate Student Award rozpoczęła studia doktoranckie na University of Kansas w 2011 roku. Wyjazd umożliwił jej budowanie kariery naukowej oraz dzielenie się wiedzą zdobytą w Stanach poprzez prowadzenie wykładów i warsztatów na temat demencji.
„Moja ciężka praca zaowocowała uzyskaniem stypendium Fulbrighta. Dzięki temu stypendium wyjechałam do Stanów Zjednoczonych, uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych. Stypendium miało ogromny wpływ na moje życie zawodowe. Uczyłam się od ekspertów oraz miałam możliwość prezentowania swoich badan na konferencjach międzynarodowych. Wspaniale jest się dzielić wiedzą z innymi. Co dało mi stypendium? Otrzymanie stypendium Fulbrighta otworzyło przede mną wiele nowych możliwości, nie tylko na gruncie zawodowym. Poznałam niezwykłe osoby z całego świata. Dzięki temu stypendium – z optymizmem patrzę na swoją przyszłość. Mój sukces zaczął się od stypendium!”


Oferta stypendium
Fulbright Graduate Student Award zapewnia status Foreign Fulbright Student w uczelni amerykańskiej, który uprawnia do uczęszczania na zajęcia w pełnym wymiarze godzin oraz korzystania z zasobów uczelni, takich jak biblioteki czy laboratoria. W roku akademickim 2018/19 stypendysta otrzyma stypendium w wysokości do 47 tysięcy dolarów, wizę oraz ubezpieczenie medyczne. Zagwarantowane jest również przygotowanie do wyjazdu i opieka w trakcie stypendium. Z programu wyłączone są studia medyczne wymagające bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programy LLM oraz MBA.

Wymagania
O stypendium Fulbright Graduate Student Award mogą ubiegać się osoby, które:
• Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta).
• Uzyskały wysoką średnią z toku studiów i mogą wykazać się wyróżniającymi osiągnięciami oraz sprecyzowanymi zainteresowaniami naukowymi.
• Spełniają wymogi formalne wizy J-1.
• Posiadają co najmniej stopień bachelor (licencjata/inżyniera, jeśli studia były ukończone w Polsce) w momencie składania aplikacji o stypendium lub uzyskają dyplom najpóźniej do czerwca w roku wyjazdu.
• Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
• Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat. 9-miesięczny (lub dłuższy) pobyt w USA w ciągu jednego roku kalendarzowego jest uznawany jako pobyt roczny. Dodatkowo, preferowani są kandydaci, którzy w ostatnim czasie nie przebywali w USA przez dłuższy czas, definiowany jako okres przekraczający rok akademicki (9 miesięcy) w ciągu ostatnich 5 lat.

Kalendarz rekrutacji
• 19 maja 2017: ostatni dzień składania wniosków.
• Czerwiec 2017: rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.
• Lipiec 2017: informacja o nominacji do stypendium.
• Lipiec-grudzień 2017: rekrutacja na uczelnie w USA.
• Styczeń-kwiecień 2018: oczekiwanie na decyzje uczelni w USA.
• Maj-czerwiec 2018: przygotowania do wyjazdu.
• Sierpień 2018: wyjazd na stypendium.

Szczegółowe informacje o programie oraz wskazówki dla aplikujących znajdują się na stronie: www.fulbright.edu.pl i na wydarzeniu na facebooku.